Marttilan perheoikeudelliset palvelut ovat siirtyneet alueelliseen yksikköön

Turun kaupunki tuottaa tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla 1.3.2020 alkaen Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Turun ja Vehmaan asukkaille sekä 1.4.2020 alkaen Raision ja Salon asukkaille.

Alueelliseen yksikköön kootaan seuraavat perheoikeudelliset palvelut:

– isyyden ja äitiyden selvittäminen,
– lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen,
– lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen,
– adoptioneuvonta,
– tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta

Yksikön pysyvät toimipisteet ovat Turussa, Laitilassa, Paraisilla ja Salossa. Lisäksi lastenvalvojan vastaanottoa järjestetään muissakin alueen jäsenkunnissa erikseen sovittuina aikoina ajanvarauksella. Turussa yksikkö toimii aluksi Puutarhakadulla ja myöhemmin Mäntymäessä.

Liedossa on lähivastaanottoa 1.4.2020 alkaen tiistaisin ja keskiviikkoisin Sarastuksen talossa,
os. Hyvättyläntie 12, 21420 Lieto.

Ajanvaraukset lastenvalvojalle 1.3.2020 alkaen:
puhelinajat ma ja pe klo 9 – 10,  ti ja ke klo 13 – 14. 

Turun toimipiste

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan perheoikeudellinen yksikkö, puh. 02 2625 833. Ajanvaraus ma ja pe 9-10, ti-to 13-14. Ajan voi varata myös alla mainitulta lastenvalvojalta, joka valitaan lasten sukunimen mukaan.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Perheoikeudellinen yksikkö
postiosoite: PL 670, 20101 Turku
käyntiosoite: Puutarhakatu 14 A 5.krs, 20100 Turku

A – G
puh. 02 26 26 013
puh. 02 2626 843 (kaikki ruotsinkieliset asiakkaat)

H – J 
puh. 02 2626 052
puh. 02 2626 880 (1.4.alk)

K – M
puh. 02 2625 803
puh. 02 2626 807


puh. 02 2626 048

O – Sj 
puh. 02 2626 046
puh. 02 2626 806

Sk – Ö
puh. 02 26 26 011
puh. 02 2626 836

Eropalveluohjaaja

Ohjaajalta saa tietoa eropalveluista, voi varata ajan erotilanteen akuuttiajoille. Lisäksi saa apua ja neuvontaa valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin sekä valvottuihin vaihtoihin liittyen, puhelinajat ma, pe klo 9-10 ja ti, to klo 13-14:

Turun perheoikeudellinen yksikkö, ohjaaja. p. 02 2626 009

Adoptioneuvonta

Ajanvaraus lapsen adoptioon luovuttamista koskevaan adoptioneuvontaan ja muu adoptiota koskeva ohjaus ja neuvonta asiakkaille

Turun perheoikeudellinen yksikkö, sosiaalityöntekijät:

  1. 02 2626 043
  2. 02 2626 012
  3. 02 2626 041
  4. 02 2626 014
  5. 02 2626 938

Lisätiedot ja yhteystiedot:
Perheoikeudelliset palvelut

Isyysselvitykset ja isyyden vahvistaminen

Kun lapsi syntyy äidille, joka ei ole lapsen syntymähetkellä avioliitossa, lapsen isyys täytyy selvittää ja vahvistaa erikseen.

1.1.2016 voimaan tullut isyyslaki mahdollistaa isyyden tunnustamisen jo raskausaikana. Äitiysneuvolan terveydenhoitajan/kätilön tulee vastaanottaa tunnustaminen, ellei mikään kieltäytymisperusteista täyty (Isyyslaki 16 §). Äidin ja isyyden tunnustajan tulee olla yhtä aikaa paikalla sillä äitiysneuvolakäynnillä, jolla tunnustaminen otetaan vastaan.

Lapsen syntymän jälkeen isyyden voi tunnustaa lastenvalvojan luona. Miehen, joka haluaa tunnustaa isyytensä lastenvalvojalle, on henkilökohtaisesti ilmoitettava olevansa lapsen isä. Lapsen äitiä kuullaan tunnustamisen johdosta. Maistraatti vahvistaa isyyden.

Kun isyys on vahvistettu
– lapsi saa oikeudellisesti pätevät sukulaissuhteet isäänsä ja isän puolen sukuun perintöoikeuksineen
– lapsella on oikeus saada elatusta isältään siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen lapsella on oikeus saada elatusta koulutustaan varten, jos sitä pidetään kohtuullisena.
– lapsi saa oikeuden myös isän sukunimeen
– lapsi saa oikeuden mahdollisiin eläke- ja vakuutusetuuksiin isänsä osalta
– lapsella on oikeus tavata isäänsä, jos lapsi ja isä asuvat erillään
– lapsella on mahdollisuus saada myös isä huoltajakseen

Isyyslaki 13.1.2015/11

Sopimukset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Kun lapsi syntyy avioliitossa, molemmat vanhemmat ovat yhdessä hänen huoltajiaan. Avoliitossa vanhemmat ovat voineet sopia lapsensa huoltajuuden yhteiseksi. Avio- tai avoerotilanteessa vanhemmat joutuvat miettimään, kuinka järjestävät lapsensa huollon, asumisen ja tapaamiset toisen vanhemman kanssa.

Huolto- ja tapaamisoikeutta mietittäessä tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti eron jälkeenkin. Tärkeää on, että lapsella säilyisi myönteiset ja läheiset suhteet kumpaankin vanhempaansa. Huoltajana vanhemmalla on oikeus päättää (yhteishuoltajat päättävät yhdessä) lasta koskevista asioista saada lasta koskevia tietoja esim. terveydenhuollosta, koulusta, päivähoidosta.

Lastenvalvojan luona voidaan tehdä ja vahvistaa vanhempien välinen sopimus lasten huollosta ja tapaamisoikeudessa. Mikäli vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen sopimuksen sisällöstä, kumpi tahansa vanhemmista voi viedä asian käräjäoikeuden päätettäväksi.

Perheasioiden sovittelua on mahdollista saada eroa harkittaessa osana lastenvalvojan palvelua.

Elatussopimus

Kun vanhemmat muuttavat erilleen, he voivat tehdä sosiaalitoimistossa lastenvalvojan luona sopimuksen lapsen elatuksesta. Elatussopimuksen tulee olla lapsen elatuksen tarpeen ja elatusvelvollisen maksukyvyn mukainen. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen. Mikäli elatuksesta ei päästä sopimukseen, päätöstä voi hakea käräjäoikeudelta.

Lastenvalvojalle elatussopimuksen laatimista varten toimitettavan varallisuusselvityslomakkeen voi tulostaa tästä linkistä:

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten

Näin valmistaudut lastenvalvojan tapaamiselle sopimusasioissa

Vanhempien on hyvä keskustella jo etukäteen keskenään niistä asioita, joista he ovat tulossa lastenvalvojalle laatimaan sopimusasiakirjoja. Lapsia koskevissa asioissa sovinnon löytäminen on keskeisen tärkeää. Sovinto vähentää vanhempien välisiä ristiriitoja ja on siten lapsen edun mukaista.

Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa asianosaisia ja sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään sopijapuolten, siis vanhempien, kesken. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatia vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoinen asiakirja. Lapsen asioista sovittaessa lähtökohtana tulee olla lapsen etu. Vanhempien tulee neuvotella ja punnita eri vaihtoehtoja ennen muuta lapsen kannalta ja harkinnassa on tärkeää ottaa huomioon kuinka lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten.

Vanhempien tulee aina ensiksi ratkaista se, kumman vanhemman luona lapsi jatkossa asuu. Tälle sopimukselle pohjautuvat sekä tapaamissopimus että elatussopimus.

Vanhempien on hyvä pohtia ennen lastenvalvojan tapaamista, kuinka lapsi tapaa ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamissopimuksessa on syytä ottaa huomioon mm. lapsen ikä, koulu, päivähoito, harrastukset ja vanhempien kotien välinen etäisyys. Mahdollisten erimielisyystilanteiden välttämiseksi olisi hyvä, että tapaamisoikeus olisi määritelty mahdollisimman tarkasti. Tapaamissopimuksen tavoitteena on turvata lapselle säännöllinen yhteydenpito toiseen vanhempaansa, mikä puolestaan luo turvaa lapsen elämään. Tapaamisoikeudesta sovittaessa on hyvä sopia normaalin viikkorytmin lisäksi myös lomien ja juhlapyhien vietosta. Lisäksi tapaamissopimuksessa voidaan sopia tapaamisten lisäksi muusta yhteydenpidosta sekä lapsen kuljettamisesta ja tarvittaessa myös tapaamismatkakulujen jakamisesta.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Ennen lastenvalvojan tapaamista vanhempien on hyvä miettiä, mitkä ovat lapsen säännölliset menot, kuten lapsen vakuutukseen, päivähoitoon, koulutukseen tai harrastamiseen liittyvät kustannukset. Lastenvalvoja voi tapaamisella vanhempien toiveesta laatia laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Perheoikeudelliset palvelut 24.3.2020 09:35 106 KB 6