Elatussopimukset

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua riippumatta mahdollisesta yhteishuollosta.

Elatusapua koskeva sopimus voidaan vahvistaa perheoikeudellisessa yksikössä tai käräjäoikeudessa. Vahvistettua elatussopimusta voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti ja pysyvästi. Jollei elatusapuja makseta erääntymispäivänä, ne voidaan ulosmitata elatusvelvollisen tulosta tai omaisuudesta. Kela vastaa maksamatta jääneiden elatusapujen perinnästä.

Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän ikärajan jälkeenkin vanhemmat vastaavat koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

https://www.varha.fi/fi/palvelut/lapsen-elatusavun-vahvistaminen

Elatusapujen ja elatustukien määrät nousivat 1.1.2023

Elatusapu tarkistetaan vuosittain indeksillä. Indeksikorotus on lakisääteinen korotus, joka elatusvelvollisen vanhemman tulee lähtökohtaisesti itse huomioida elatusapua maksaessaan. Korotusmerkinnät tehdään alkuperäiseen elatussopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen.

Kaikkia vahvistettuja elatusapuja ja elatustukia korotetaan 8,33 prosenttia 1.1.2023 lukien.

Täysimääräinen elatustuen määrä on 1.1.2023 alkaen 186,97 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Elatusapujen indeksikorotustaulukko

Korotus alkaen Korotus-% Mitä elatusapua koskee
1.1.1995 5 % ennen 1.1.1993 vahvistettu
1.1.2000 5 % ennen 1.1.1995 vahvistettu
1.1.2002 5 % ennen 1.1.2000 vahvistettu
1.1.2007 5 % ennen 1.1.2002 vahvistettu
1.1.2009 5 % ennen 1.1.2007 vahvistettu
1.1.2010 2,30 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2011 2,38 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2012 3,57 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2013 2,63 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2014 1,17 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2015 1,00 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2018
1.1.2019
1.1.2020
1.1.2021
1.1.2022
1.1.2023
-0,26 %
0,47 %
0,57 %
1,5 %
0,77 %
0,20 %
3,13 %
8,33 %
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin