Elatussopimukset

Marttilan perheoikeudelliset palvelut ovat siirtyneet alueelliseen yksikköön

Turun kaupunki tuottaa tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla 1.3.2020 alkaen Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Turun ja Vehmaan asukkaille sekä 1.4.2020 alkaen Raision ja Salon asukkaille.

Alueelliseen yksikköön kootaan seuraavat perheoikeudelliset palvelut:

– isyyden ja äitiyden selvittäminen,
– lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen,
– lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen,
– adoptioneuvonta,
– tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta.

LISÄTIEDOT JA YHTEYSTIEDOT alueellisesta yksiköstä, linkki alla:
Perheoikeudelliset palvelut

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua riippumatta mahdollisesta yhteishuollosta.

Elatusapua koskeva sopimus voidaan vahvistaa lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistossa tai käräjäoikeudessa. Vahvistettua elatussopimusta voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti ja pysyvästi. Jollei elatusapuja makseta erääntymispäivänä, ne voidaan ulosmitata elatusvelvollisen tulosta tai omaisuudesta. Kela vastaa maksamatta jääneiden elatusapujen perinnästä.

Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän ikärajan jälkeenkin vanhemmat vastaavat koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Lastenvalvojalle elatussopimuksen laatimista varten toimitettavan varallisuusselvityslomakkeen voi tulostaa tästä linkistä:
Varallisuusselvitys elatussopimusta varten

Elatusapujen ja elatustukien määrät nousivat 1.1.2020

Lain eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) muutosta vastaavasti. Elinkustannusindeksi nousi lokakuusta 2018  0,77 prosenttia. Näin ollen laissa eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin määritellyt elatusavut, korvaukset ja elatustuet nousivat 0,77 prosenttia 1.1.2020 lukien.

Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

(Vanhan lain mukaan elatusapua, jonka määrä oli vahvistettu edellisen elatusapujen korottamisajankohdan jälkeen, ei korotettu vahvistamisen jälkeen ensiksi tulevana vaan vasta seuraavana elatusapujen korottamisajankohtana, kts. taulukko alla.)

Indeksikorotuksen lisäksi elatustuen määrä nousi 1.1.2020 lukien siten, että täysimääräinen elatustuki on 167,01 euroa kuukaudessa lasta kohden vuoden alusta lukien. Vuonna 2019 täysi tuki oli 158,74 euroa/kk.

Elatusapujen indeksikorotustaulukko

Korotus alkaen Korotus-% Mitä elatusapua koskee
1.1.1995 5 % ennen 1.1.1993 vahvistettu
1.1.2000 5 % ennen 1.1.1995 vahvistettu
1.1.2002 5 % ennen 1.1.2000 vahvistettu
1.1.2007 5 % ennen 1.1.2002 vahvistettu
1.1.2009 5 % ennen 1.1.2007 vahvistettu
1.1.2010 2,297 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2011 2,38 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2012 3,57 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2013 2,63 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2014 1,17 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2015 1,00 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2018
1.1.2019
1.1.2020
-0,26 %
0,47 %
0,57 %
1,5 %
0,77 %
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin

Tarkistusmerkintöjä elatussopimuksiin ja tuomioistuimen päätöksiin saa sosiaalitoimistosta. Jos lapsen elatustuki maksetaan Kelasta tai elatusapujen perintä hoidetaan ulosoton kautta, merkitsee em. viranomainen sopimuksiin myös indeksin mukaiset tarkistukset.

YHTEYSTIEDOT, linkki alla:
Perheoikeudelliset palvelut

Elatusasiat

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan.

Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi saakka. Vanhemmat vastaavat kuitenkin lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista tämän ikärajan jälkeenkin, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Linkki:
Elatusvelvollisten Liitto ry

Elatustuki

Kela hoitaa elatustukien maksatusta ja elatusapujen perintää. Pyydämme asioimaan elatustuen maksuun ja elatusavun perintään liittyvissä asioissa Kelan toimistossa.

Lisätietoja Kelan sivuilta:

Elatustuki

Ero perheessä

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Perheoikeudelliset palvelut 24.3.2020 09:35 106 KB 6