Elatussopimukset

Marttilan perheoikeudelliset palvelut hoidetaan alueellisessa yksikössä

Turun kaupunki tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Turun, Vehmaan, Raision ja Salon asukkaille.

Alueellisessa yksikössä tuotetaan seuraavat perheoikeudelliset palvelut:

isyyden ja äitiyden selvittäminen,
– lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen,
– lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen,
– adoptioneuvonta,
– tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta.

LISÄTIEDOT ja ajantasaiset alueellisen yksikön YHTEYSTIEDOT löydät alla olevasta linkistä: 
Turun perheoikeudellinen yksikkö:
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/perheille-annettavat-palvelut/isyys/perheoikeudellisen


Elatussopimukset

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua riippumatta mahdollisesta yhteishuollosta.

Elatusapua koskeva sopimus voidaan vahvistaa perheoikeudellisessa yksikössä tai käräjäoikeudessa. Vahvistettua elatussopimusta voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti ja pysyvästi. Jollei elatusapuja makseta erääntymispäivänä, ne voidaan ulosmitata elatusvelvollisen tulosta tai omaisuudesta. Kela vastaa maksamatta jääneiden elatusapujen perinnästä.

Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän ikärajan jälkeenkin vanhemmat vastaavat koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Elatusapujen ja elatustukien määrät nousivat 1.1.2022

Lain eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) muutosta vastaavasti. Elinkustannusindeksi nousi lokakuusta 2020 noin  3,13 prosenttia. Näin ollen laissa eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin määritellyt elatusavut, korvaukset ja elatustuet nousivat muutoksen mukaisesti 1.1.2022 lukien.

Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

(Vanhan lain mukaan elatusapua, jonka määrä oli vahvistettu edellisen elatusapujen korottamisajankohdan jälkeen, ei korotettu vahvistamisen jälkeen ensiksi tulevana vaan vasta seuraavana elatusapujen korottamisajankohtana, kts. taulukko alla.)

Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2022 alkaen 172,59 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Elatusapujen indeksikorotustaulukko

Korotus alkaen Korotus-% Mitä elatusapua koskee
1.1.1995 5 % ennen 1.1.1993 vahvistettu
1.1.2000 5 % ennen 1.1.1995 vahvistettu
1.1.2002 5 % ennen 1.1.2000 vahvistettu
1.1.2007 5 % ennen 1.1.2002 vahvistettu
1.1.2009 5 % ennen 1.1.2007 vahvistettu
1.1.2010 2,30 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2011 2,38 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2012 3,57 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2013 2,63 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2014 1,17 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2015 1,00 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2018
1.1.2019
1.1.2020
1.1.2021
1.1.2022
-0,26 %
0,47 %
0,57 %
1,5 %
0,77 %
0,20 %
3,13 %
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin

Tarkistusmerkintöjä elatussopimuksiin ja tuomioistuimen päätöksiin saa sosiaalitoimistosta. Jos lapsen elatustuki maksetaan Kelasta tai elatusapujen perintä hoidetaan ulosoton kautta, merkitsee em. viranomainen sopimuksiin myös indeksin mukaiset tarkistukset.

Turun perheoikeudellinen yksikkö
YHTEYSTIEDOT, linkki alla:
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/perheille-annettavat-palvelut/isyys/perheoikeudellisen

Elatusasiat

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan.

Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi saakka. Vanhemmat vastaavat kuitenkin lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista tämän ikärajan jälkeenkin, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Linkki:
Elatusvelvollisten Liitto ry

Elatustuki

Kela hoitaa elatustukien maksatusta ja elatusapujen perintää. Pyydämme asioimaan elatustuen maksuun ja elatusavun perintään liittyvissä asioissa Kelan toimistossa.

Lisätietoja Kelan sivuilta:

Elatustuki

Ero perheessä