Pyydä apua -nappi

Pyydä apua -nappi on matalan kynnyksen sähköinen kanava, jonka kautta lapsiperhe saa tukea ja ohjausta oikeanlaisen avun piiriin.
https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/sahkoinen-asiointi/pyyda-apua

Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut sosiaalitoimessa

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ovat mm. sosiaalityö, sosiaaliohjaus, tukihenkilötyö ja perhetyö.

Sosiaalihuoltolain mukaan voidaan tehdä palvelutarpeen arvio yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Arviointiin otetaan mukaan mahdolliset muut asiakkaan kanssa toimivat viranomaiset, jotta tarvittava tuki parhaiten saadaan toimivaksi.

Palvelutarpeen arviointi perustuu monialaiseen, monipuoliseen ja puolueettomaan tietoaineistoon, jonka nojalla voidaan saada riittävästi tietoa, miten tukea lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia niissä huolenaiheissa, missä tarvetta on.

Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet ovat tavoitteellisia ja siten sosiaalihuollon tarvetta arvioidaan tarvittaessa jo päätösten voimassaolon aikana ja viimeistään jatkosuunnitelmassa.

Sosiaalitoimisto
Kirkkotie 2, 21490 MARTTILA

https://www.varha.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut

Sosiaalitoimistossa asiointi ajanvarauksen mukaan.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen kautta puhelinnumerosta:
112

Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen on myös suora puhelinnumero:
02 2626 003

Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikenikäiset kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat.