Marttilan kunnassa toimivan vanhus- ja vammaisneuvoston tavoitteena on mm.

Edistää viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa ja vaikuttaa vanhusten mahdollisuuksiin osallistua julkiseen päätöksentekoon. Tavoitteena on myös edistää vanhusten selviytymistä, seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen kehitystä ja niistä tiedottamista sekä tehdä aloitteita vanhuksia koskevissa asioissa.

Varmistaa vammaisten henkilöiden vaikuttamismahdollisuudet päätöksenteossa ja kunnan toimintojen suunnittelussa, valmistelussa ja asioiden seurannassa. Erityisesti vammaisten henkilöiden yleisen hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja heidän tarvitsemiensa muiden palvelujen kannalta vaikuttamismahdollisuutta vammaisneuvoston kautta pidetään tärkeänä.

Marttilan vanhus- ja vammaisneuvosto

Marttilan kunnan edustajat:
Vs. sosiaalipalvelujohtaja Marika Hirvensalo, puhelinaika klo 9.00-10.00, puh. 044 744 9330
Vapaa-aikasihteeri, Anniina Bergfors puh. 044 744 9410
Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen, puh. 044 084 5342
Hyvinvointilautakunnan edustaja Maarit Kraappa