Suvirannan palvelukeskuksessa sijaitsevat vanhusten ja vammaisten palveluasunnot, jotka on tarkoitettu jatkuvaa päivittäistä tukea ja apua tarvitseville henkilöille.

Vanhuksille on 30 palveluasuntoa, joista 27 asuntoa on varattu pitkäaikaisasumiseen ja 3 lyhytaikaista palveluasumista varten. Vammaisille on 6 palveluasuntoa (Suvisiipi). Myös yö- ja päivähoitoa järjestetään tarvittaessa.

Palveluasunnoissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen. Asukas maksaa vuokran, palvelumaksun ja kotipalvelumaksun. Palveluasumisen maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikainen palveluasuminen on tarkoitettu tilapäiseksi hoitopaikaksi esimerkiksi hoitajan loman aikana tai sairaalahoidon jälkeen ennen kotiin siirtymistä. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta perittävä hoitomaksu on 45,00 €/hoitopäivä. Asiakkaalla tulee olla mukana omat lääkkeet. Palvelukeskuksen päivä-/yöhoidosta peritään 22,50 €/päivä tai yö.

Jos hoidettava on palveluasunnossa omaishoitajan vapaapäivien vuoksi, maksua peritään 11,40 €/vrk. Näitä hoitopäiviä voi olla 36 vuorokautta vuodessa.

Pitkäaikainen palveluasuminen

Mikäli asiakkaan toimintakyky on alentunut niin, että selviytyminen kotona on mahdotonta, hänelle myönnetään palveluasumiseen pitkäaikaishoitopaikka. Asuminen palveluasunnossa on kodinomaista. Asukas kalustaa huoneensa omilla tutuilla tavaroillaan ja käyttää omia vaatteitaan. SAS-työryhmä valitsee asukkaat palveluasuntoihin.

Vuokra

Palveluasuntoon muutettaessa allekirjoitetaan vuokrasopimus. Vuokra peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Vuokran määrä riippuu asunnon koosta.

Vuokrat €/kk ovat seuraavat (1.1.2020 alk.):

m2 €/kk
Vanhusten palveluasunnot 21,2 181,00
Rentukan palveluasunnot 28,3 287,00
Suvisiipi 29,3 292,00
Suvisiipi 36,5 364,00

Palvelumaksu

Asumisajalta peritään palvelumaksu, joka muodostuu seuraavasti:

– kaikki päivän ateriat 420,00 €
– siivous 40,00 €
– kylvetys 33,00 €
– pyykki 37,00 €
– yhteiset pesuaineet ja hoitotarvikkeet 20,00 €

Perittävä palvelumaksu on yhteensä 550,00 €/kk.Lääkkeet ja terveydenhuollon menot eivät sisälly palvelumaksuun. Palvelumaksu laskutetaan aina jälkikäteen laskutuskautta edeltävältä kuukaudelta.

Kodinhoitoavun / henkilökohtaisen avun maksu

Asukkaalle laaditaan asumisen alkaessa palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon kirjataan asukkaan tarvitsema henkilökohtainen apu. Henkilökohtaisesta avusta peritään tulojen ja avuntarpeen mukaan määräytyvä kotipalvelumaksu. Maksu peritään aina jälkikäteen laskutuskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Mikäli asukas on kuukauden aikana ollut sairaalassa tai muussa kunnallisessa laitoshoidossa, palvelumaksua ja kotipalvelumaksua ei peritä poissaoloajalta. Mikäli poissaolo johtuu muusta syystä, maksua ei peritä yli viiden vuorokauden menevältä ajalta.

Asiakkaalle annettavasta henkilökohtaisesta avusta perittävä kodinhoitoavun maksu on kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukainen maksimimaksu, joka on v. 2020 yhden henkilön taloudessa 35 % niistä bruttotuloista, jotka ylittävät 588 €/kk. Palveluasumisen maksupäätöksessä asiakkaan käyttövaraksi jätetään vuokran, palvelumaksun ja kodinhoitoavun maksun jälkeen vähintään 125 € kuukaudessa, joka lasketaan asiakkaan nettotuloista. Tällä summalla asiakas maksaa lääkkeet ja muut mahdolliset kulut, jotka eivät sisälly palvelumaksuihin.

Palveluasuminen ostopalveluna

Mikäli kunta ostaa palveluasumisen ulkopuolisen palveluntuottajan järjestämänä, sosiaalilautakunta perii asiakkaalta:

– henkilökohtaisen avun maksun samojen perusteiden mukaan kuin Suvirannan palvelukeskuksen palveluasunnoistakin
– palveluasunnon palvelumaksun ilman aterioiden osuutta (550 €/kk – kaikki ateriat 420 €/kk = 130 €/kk).

Palveluntuottaja perii asiakkaalta suoraan vuokran ja ateriat oman hinnastonsa mukaisesti. Palveluasumisen maksupäätöksessä asiakkaan käyttövaraksi jätetään yllä mainittujen maksujen jälkeen vähintään 125 € kuukaudessa, jolla asiakas maksaa lääkkeensä ja muut mahdolliset kulut, jotka eivät sisälly palvelumaksuihin. Käyttövara lasketaan nettokuukausitulojen mukaan ja ateriamaksu huomioidaan täysiltä kuukausilta 30 päivän mukaan.

Palveluasunnot

Tehostetun palveluasumisen vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa,
puh. 044 0845 442

Palvelukeskuksen hoitajat,
puh. 044 7449 211

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puhelinaika klo 9.00-10.00,
puh. 044 0845 392

Kotona asuville tarjottavat palvelut / Sosiaalihuollon ja kotipalvelun asiakasmaksut / Kotipalvelumaksut ja maksujen määräytyminen 1.1.2020 alkaen