Suvirannan palvelukeskuksessa sijaitsevat vanhusten ja vammaisten palveluasunnot, jotka on tarkoitettu jatkuvaa päivittäistä tukea ja apua tarvitseville henkilöille.

Vanhuksille on 30 palveluasuntoa, joista 27 asuntoa on varattu pitkäaikaisasumiseen ja 3 lyhytaikaista palveluasumista varten. Vammaisille on 6 palveluasuntoa (Suvisiipi). Myös yö- ja päivähoitoa järjestetään tarvittaessa.

Palveluasunnoissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen. Asukas maksaa vuokran ja tehostetun palveluasumisen maksun.

Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikainen palveluasuminen on tarkoitettu tilapäiseksi hoitopaikaksi esimerkiksi hoitajan loman aikana tai sairaalahoidon jälkeen ennen kotiin siirtymistä. Asiakkaalla tulee olla mukana omat lääkkeet.

Pitkäaikainen palveluasuminen

Mikäli asiakkaan toimintakyky on alentunut niin, että selviytyminen kotona on mahdotonta, hänelle myönnetään palveluasumiseen pitkäaikaishoitopaikka. Asuminen palveluasunnossa on kodinomaista. Asukas kalustaa huoneensa omilla tutuilla tavaroillaan ja käyttää omia vaatteitaan. SAS-työryhmä valitsee asukkaat palveluasuntoihin.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa tai perhehoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa määritellyt vähennykset.

 Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 167 euroa kuukaudessa.

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa säädetään.

Vuokra

Palveluasuntoon muutettaessa allekirjoitetaan vuokrasopimus. Vuokra peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Vuokran määrä riippuu asunnon koosta. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksua määriteltäessä vuokra vähennetään maksun perusteena olevista tuloista.

Vuokrat €/kk ovat seuraavat (1.1.2022 alk.):

m2 €/kk
Vanhusten palveluasunnot 21,2 187,00
Rentukan palveluasunnot 28,3 296,60
Suvisiipi 29,3 301,80
Suvisiipi 36,5 376,00

https://www.varha.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/ikaantyneiden-asumispalvelut

Tehostetun palveluasumisen vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa,
puh. 044 0845 442

Palvelukeskuksen sairaanhoitaja,
puh. 044 7449 216

Palvelukeskuksen hoitajat,
puh. 044 7449 211