Omaishoidon tukea voidaan myöntää jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa kotona, jossa hoidon antaa omainen, läheinen tai muu henkilö.

Omaishoidon tukea on haettava kirjallisesti. Hakemuslomakkeen voi tulostaa internetistä tai sen voi noutaa sosiaalitoimistosta tai Suvirannan palvelukeskuksesta.

Tuki myönnetään hoitoa tarvitsevalle ja sen voi saada hoitajalle maksettavana hoitopalkkiona ja/tai palveluina. Vanhustyön johtaja myöntää omaishoidon tukea vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa ensisijaisesti paljon hoitoa tarvitseville.

Omaishoidon tuesta laaditaan aina hoito- ja palvelusuunnitelma.

Kunta tekee omaishoitajan kanssa hoitosopimuksen. Maksettava hoitopalkkio on porrastettu kahteen eri luokkaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Erityishoitopalkkiota voidaan maksaa hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana
(esim. saattohoito). Hoitopalkkiot ovat hoitajalle verollista tuloa. Kunta on vakuuttanut hoitajat työtapaturman varalta ja alle eläkeiän oleville hoitajille kertyy työeläkettä.

Hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, mikäli hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti. Vapaapäiviä voi kerätä kalenterivuoden aikana, mutta niitä ei voi pitää etukäteen. Kunta järjestää hoidettavalle huolenpidon Suvirannan palvelukeskuksessa hoitajan vapaapäivinä. Hoitomaksu näiltä hoitovuorokausilta on 11,40 €/vrk 28.2.2021 asti.  Marttilan sosiaalilautakunta on päättänyt  kokouksessaan 14.12.2020, että Marttilan kunta ei peri omaishoidon tuen hoitopäivämaksuja hoidettavilta 1.3.2021 alkaen.

Yhteydenotot:

Vs. erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen, puhelinaika klo 9.00-10.00,
puh. 044 084 5392

Omaishoidon tukihakemus

Omaishoidontuen myöntämisperusteet Marttilan kunnassa 1.1.2022 alkaen

Hakemukset palautetaan osoitteella:
Marttilan kunta
Sosiaalipalvelujohtaja
Härkätie 773, 21490 MARTTILA.