Omaishoidon tukea voidaan myöntää jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa kotona, jossa hoidon antaa omainen, läheinen tai muu henkilö.

Omaishoidon tukea on haettava kirjallisesti.
Tuki myönnetään hoitoa tarvitsevalle ja sen voi saada hoitajalle maksettavana hoitopalkkiona ja/tai palveluina. Hoitopalkkiot ovat hoitajalle verollista tuloa.
Hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, mikäli hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti. Vapaapäiviä voi kerätä kalenterivuoden aikana, mutta niitä ei voi pitää etukäteen.

Omaishoidon tuesta laaditaan aina hoito- ja palvelusuunnitelma.

https://www.varha.fi/fi/palvelut/omaishoidon-tuki