Kotona asumista tukevat palvelut täydentävät kotihoidon palveluja. Tukipalveluilla pyritään edistämään päivittäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Keskuskeittiö

Ruokapalveluesimies Ulla Ahteensuu, puh. (02) 4849 340

Ateriapalvelun ateriat valmistetaan Suvirannan palvelukeskuksen keskuskeittiössä. Ateriat on mahdollista käydä syömässä palvelukeskuksessa tai tilata kotiin kuljetettuna. Kotipalveluhenkilöstö kuljettaa ateriat koteihin klo 12.00 – 14.00 välisenä aikana.

Aterioiden hinnat

Ateriat kotiin vietynä
Puuro 1,10 €
Lounas kotiin kuljetettuna 8,00 €

Ateriat palvelukeskuksessa
Aamupala (puuro, leipä, leikkele, kahvi/tee) 2,70 €
Lounas palvelukeskuksessa 6,00 €
Päiväkahvi sis. kahvileipä 2,00 €
Päivällinen 4,40 €
Iltapala/välipala 2,00 €

Mikäli peseytyminen kotona terveydentilan tai pesuolosuhteiden vuoksi on hankalaa, asiakkaalla on mahdollisuus käydä torstaisin palvelukeskuksessa saunomassa. Kotipalveluhenkilöstö auttaa riisuutumisessa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja hiusten laitossa. Tarvittaessa järjestetään kuljetus palvelukeskukseen.

Kylvetys avustettuna palvelukeskuksessa ja päivätuvassa maksaa 14,00 €/kerta ja omatoimisesti 6,00 €/kerta.

Kuljetuksen omavastuuosuus on 1.7.2014 voimaan tulleen linja-autotaksan mukainen.

Pyykkipalvelu (vaate- ja lakanapyykki, sis. jälkikäsittelyn) maksaa 16,00 €/pesukerta.

Turvapalveluilla halutaan edesauttaa asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja tavoitellaan turvallista elämää omassa kodissa ja lähiympäristössä.

Turvapuhelinpalvelu voidaan myöntää henkilölle, joka toimintakyvyn heikkenemisen takia ei pysty asioimaan tavallisella puhelimella hätätilanteessa. Muita mahdollisia turvapalveluja voivat olla esimerkiksi hälyttävä lääkekello, paikantava turvakello, ovi- ja hellavahti sekä palovaroitin.

Apuun lähtevät päiväaikaan kodinhoitajat ja yöllä ambulanssi. Hälytykset voidaan ohjata myös omaisille.

Turvapuhelimen maksut:

– kuukausimaksu 21,00 €/kk
– turvapuhelin kännykkään asennettuna 35,00 €/kk
– turvapuhelinhälytyskäynti päivällä (klo 7-20) 16,00 €
– turvapuhelinhälytyskäynti yöllä (klo 20-07) 31 €
– ovivahti 15,00 €/kpl/kk
– lisäranneke 7,00 €/kpl/kk
– paikantava turvakello 59,00 €/kk

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu liikuntaesteisille henkilöille, joilla on liikuntarajoitteita ja vaikeuksia käyttää joukkoliikennevälineitä, mutta jotka eivät ole vaikeavammaisia. Kuljetustuen tavoitteena on tukea iäkkäiden kuntalaisten selviytymistä omassa kodissaan ja vaikuttaa myönteisesti heidän toimintakykyynsä.

Matkat on tarkoitettu asiointiin lähinnä kunnan keskustaajamassa. Palvelun myöntää sosiaalipalvelujohtaja. Sosiaalipalvelujohtajan harkinnan mukaan matkoja voidaan myöntää asiointiin naapurikunnissa. Matkoja myönnetään enintään yhteen asiointiin viikossa. Matkat pyritään järjestämään ryhmäkuljetuksina. Matkan omavastuuosuus on 1.7.2014 alkaen voimaan tulleen linja-autotaksan mukainen. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen palvelu.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä sellaisiin matkoihin, joihin saa korvausta muun lain nojalla. Esim. sairaudesta johtuvat matkat lääkäriin korvataan Kelan maksamana sairausvakuutuslain mukaan.

Sosiaalihuoltolain mukaista asiointikuljetuspalvelua on haettava kirjallisesti. Hakulomakkeita saa sosiaalitoimistosta ja Suvirannan palvelukeskuksesta tai kuljetuspalveluhakemuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä:

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus
Taksikorttiohjeet sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjille 1.1.2019 alkaen
Matkahuollon myymät bussiliput 1.7.2014 alkaen
Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet Marttilan kunnassa 1.1.2019 alkaen

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua voidaan myöntää henkilölle, jolla on kotikuntalain mukainen kotipaikka Marttilassa ja jonka arvioidaan olevan pitkäaikaisesti vaikeavammainen kuljetuspalveluiden osalta.

Vaikeavammaisuus arvioidaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Asiakkaalla tulee olla erityisiä vaikeuksia liikkumisessa.

Palvelua haettaessa tulee hakemuksen liitteenä olla lääkärinlausunto. Lausunto pyydetään Härkätien kuntien terveydenhuollosta. Kaavakkeita saa sosiaalitoimistosta ja Härkätien kuntien terveysasemilta tai lomakkeet voi tulostaa alla olevasta linkistä.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää välttämättömien työ- ja opiskelumatkojen lisäksi enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukauden aikana. Kuljetuspalvelu järjestetään taksilla tai invataksilla taksikorttia käyttäen. Taksikortti on henkilökohtainen. Kuljetuspalvelumatka on yksi yhdensuuntainen keskeytymätön matka. Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on 1.7.2014 alkaen voimaan tulleen linja-autotaksan suuruinen.

Sairausvakuutuslain piiriin kuuluvia matkoja ei korvata vammaispalvelulain mukaan.

Vammaispalvelu / Kuljetushakemus
Lääkärinlausunto vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tarpeesta
Taksikorttiohjeet vaikeavammaisten kuljetuspalvelun käyttäjille 1.1.2019 alkaen
Matkahuollon myymät bussiliput 1.7.2014 alkaen
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun myöntämisperusteet Marttilan kunnassa 1.1.2019 alkaen

Ikäihmisten päivätoimintaryhmä Päivätupa kokoontuu tiistaisin klo 10.00-14.30. Päivätupa pitää sisällään aamupäiväkahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin sekä erilaista toimintaa mm. askartelua, leipomista, pelejä, leikkejä, lehdenlukua yms.

Päivän hinta on 15,50 €/pv. Päivätupaan on mahdollisuus tarvittaessa saada taksilla kuljetus linja-autotaksan hinnalla.

Jos olette kiinnostunut päivätoiminnasta, olkaa yhteydessä sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalaan, puh. 044 084 5392, puhelinaika klo 9.00-10.00.

Yhteydenotot:

Vs. erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen, puhelinaika klo 9.00-10.00,
puh. 044 084 5392