Kotona asumista tukevat palvelut täydentävät kotihoidon palveluja. Tukipalveluilla pyritään edistämään päivittäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Kotona asumista tukevat ikääntyneiden palvelut 1.1.2023 alkaen:
https://www.varha.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/kotona-asumista-tukevat-ikaantyneiden-palvelut

Yhteydenotot:

Vs. erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen, puhelinaika klo 9.00-10.00,
puh. 044 084 5392