Kotona asumista tukevat palvelut täydentävät kotihoidon palveluja. Tukipalveluilla pyritään edistämään päivittäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Kotona asumista tukevat ikääntyneiden palvelut 1.1.2023 alkaen:
https://www.varha.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut