Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotipalvelun asiakkaina voi olla myös lapsiperheitä.

Kotipalvelujen tavoitteena on tukea ikääntyvien, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden selviytymistä mahdollisimman pitkään itsenäisesti ja turvallisesti tutussa asuinympäristössä, omassa kodissaan läheistensä ja ystäviensä keskuudessa, vähentää
laitoshoidon tarvetta ja helpottaa laitoksesta kotiutumista.

Marttilan kunnassa ei ole toistaiseksi otettu käyttöön palveluseteleitä.

Kodinhoitoapu

Kodinhoitoavulla autetaan kuntalaisia heidän omissa kodeissaan. Kotipalvelua voi saada pääsääntöisesti klo 7.00 – 21.00 välisenä aikana viikon jokaisena päivänä. Säännöllistä kotipalvelua saaville asiakkaille laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Kotipalvelumaksu määräytyy asiakkaan tulojen ja hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun palvelun mukaan. Kotipalvelu voi olla myös tilapäistä, jolloin maksu on 15,00 €/tunti. Maksu laskutetaan puolen tunnin jaksoissa ja peritään enintään 6 tunnilta/päivä.

Asiointipalvelusta peritään 9,50 €/asiointikäynti. Asiat voi kerätä yhteen ja hoitaa samalla asiointikäynnillä esim. kerran viikossa.

Saattamispalvelusta peritään 30 euroa/kerta. Kotipalvelulla ei pääsääntöisesti ole mahdollista antaa saattajapalvelua. Mikäli hoidon kannalta on välttämätöntä, eikä tukea ole saatavilla muuta kautta, voi kotipalvelu toimia saattajana.

Yhteydenotot:

Vs. erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen, puhelinaika klo 9.00-10.00,
puh. 044 084 5392

Kotipalvelu
puh. 044 5973 189

Kotipalvelun sähköpostiosoite on kotipalvelu@marttila.fi

TULOSELVITYS Kotihoitoavun maksupäätöstä varten

Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Omavalvontasuunnitelma – Kotipalvelu

Asiointipalvelu

Asiointipalvelusta peritään 9,50 €/asiointikäynti. Asiat voi kerätä yhteen ja hoitaa samalla asiointikäynnillä esim. kerran viikossa.

Pyykkipalvelu

Pyykkipalvelu on tarkoitettu marttilalaisille vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat apua pyykkihuollossa. Jälkikäsitelty pyykki maksaa 16,00 euroa/pesukerta. Palvelun hinta koskee lakana- ja vaatepyykkiä. Pyykki pestään joko Suvirannan palvelukeskuksessa tai Vistan Pesulassa.

Suvirannan palvelukeskuksen kautta Vistan Pesulaan lähetetyt asiakkaiden pyykit:
Suvirannan kautta voi lähettää pesetettäväksi pyykkiä Vistan Pesulaan. Vistan Pesula laskuttaa suoraan asiakasta pesusta. Koskee erikoiskäsiteltyä pyykkiä mm. peitot, tyynyt, verhot, pöytäliinat, matot, puvut yms.

Siivouspalvelu

Kotihoidolla ei pääsääntöisesti ole mahdollista antaa siivouspalveluita. Asiakasta tuetaan kotihoidon ulkopuolisen palveluntuottajan hankkimisessa.