Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotipalvelun asiakkaina voi olla myös lapsiperheitä.

Kotipalvelujen tavoitteena on tukea ikääntyvien, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden selviytymistä mahdollisimman pitkään itsenäisesti ja turvallisesti tutussa asuinympäristössä, omassa kodissaan läheistensä ja ystäviensä keskuudessa, vähentää laitoshoidon tarvetta ja helpottaa laitoksesta kotiutumista.

Kodinhoitoavulla autetaan kuntalaisia heidän omissa kodeissaan.
Säännöllistä kotipalvelua saaville asiakkaille laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Yhteydenotot:

Vs. erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen, puhelinaika klo 9.00-10.00,
puh. 044 084 5392

Kotipalvelu
puh. 044 5973 189

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet

Omavalvontasuunnitelma – Kotipalvelu