Ajankohtaista

Henkilöstö

Vs. sosiaalipalvelujohtaja Marika Hirvensalo
puhelinaika klo 9.00 – 10.00, puh. 044 744 9330
– sosiaalitoimen toimistopäällikkö
– sosiaalilautakunnan sihteeri/esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
– talous- ja suunnittelutehtävät
– henkilöstöhallinto
– työllisyyspalvelut
– aikuissosiaalityö
– kehitysvammahuollon asiat

Vt. sosiaalityöntekijä Susanna Salin 
puhelinaika klo 9.00 – 10.00, puh. 044 744 9335
– lastensuojeluasiat
– lapsiperheiden sosiaalihuollon palvelut ja täydentävä toimeentulotuki
– omaishoidon tuki alle 18 vuotiaat

Vs. erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen
puhelinaika klo 9.00 – 10.00, puh. 044 084 5392
– aikuissosiaalityö ja täydentävä toimeentulotuki
– vammaispalvelun asiat
– omaishoidon tuki
– koti- ja tukipalvelujen myöntäminen
– vanhusten palveluasuminen ja laitoshoito
– asunnon myöntäminen palvelukeskuksesta
– veteraaniasioiden yhteyshenkilö

Perheohjaaja Jaana Ojuri, puh. 044 744 9415
perhetyöntekijä Marika Kraappa

– perhetyö ja lapsiperheiden palvelut
– tukihenkilötoiminta
– kuntouttavan työtoiminnan ryhmäohjaus

Toimistosihteeri Hanna Soronen, puh. 044 744 9315
– ajanvaraus / yhteydenottopyynnöt
– kotipalvelun ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset
– sosiaalitoimen laskutukset ja ostoreskontra
– välitystiliasiakkaat

Sosiaalitoimisto

Osoite: Härkätie 773, 21490 MARTTILA

Sosiaalitoimistossa asiointi ajanvarauksen mukaan. Ajan voi tilata toimistosihteeriltä puh. 044 744 9315 kunnanviraston aukioloaikana tai kyseiseltä työntekijältä puhelinaikana klo 9.00-10.00.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen kautta puhelinnumerosta:
112

Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen on myös suora puhelinnumero:
02 2626 003

Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikenikäiset kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat.

Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus palvelun tarpeesta

Jos henkilön sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, on laissa säädetyillä tahoilla velvollisuus ohjata henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteys kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen tuen/palvelutarpeen arvioimiseksi. Laissa velvoitettuja tahoja ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit, sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa olevat. Myös muut kuin edellä mainitut henkilöt voivat tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeessa olevasta salassapitosäännösten estämättä.

Sosiaalihuoltolain 35 §n mukainen ilmoitus henkilön palvelun tarpeesta

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Hakemus asiakasmaksun alentamiseksi

Sähköposti

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@marttila.fi

Kyseessä on avoin internet-sähköposti, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa esim. siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain etuutta tai palvelua voidaan hakea. Sähköpostin kautta ei ole suositeltavaa lähettää arkaluontoisia henkilötietoja.