Rakennusvalvonta on ollut vuosittain suljettuna saman aikaisesti kunnanviraston kanssa heinäkuussa kesälomien keskittämisen vuoksi. Kesän 2024 osalta on kunnan rakennusurakoiden valvonnan vuoksi siirrettävä rakennusvalvonnan sulkuaika aiemmaksi. Rakennusvalvonnan palvelua on saatavilla muun kunnanviraston ollessa suljettuna kesä-heinäkuussa. Kunnan ilmoitustaulu on siirretty siten, että se on luettavissa myös ulkoa. Lisäksi kunnan kuulutukset ovat nähtävillä www-sivuilla.

Rakennusvalvonta pidetään suljettuna 20.5. – 7.6.2024 välisen ajan. Neuvontaa annetaan teknisestä toimesta. Sulkuaikana hoidetaan vain kiireelliset päivystysluonteiset asiat, rakennustarkastajan sijaisena toimii tekninen johtaja hallintosäännön mukaisesti.