Rakennusvalvonnan palvelua on saatavilla muun kunnanviraston ollessa suljettuna kesä-heinäkuussa.

Sulkuaikana kiireelliset päivystysluonteiset asiat ja neuvonta teknisestä toimesta. Rakennustarkastajan sijaisena toimii tekninen johtaja hallintosäännön mukaisesti. Lupapistettä voi käyttää sulkuaikana, mutta asiat käsitellään vasta sulkuajan jälkeen.

Kunnan ilmoitustaulu on siirretty siten, että se on luettavissa myös ulkoa. Lisäksi kunnan kuulutukset ovat nähtävillä www-sivuilla.