Maastotyöilmoitus

Marttilan kunnan vesihuoltolaitos on käynnistänyt Prunkilan alueen paineviemäröintilinjojen rakennussuunnitelman laatimisen.

Hankkeen tavoitteena on saattaa Prunkilan alueella sijaitsevat kiinteistöt keskitetyn jätevesihuollon piiriin. Paineviemäröintilinjojen rakentaminen mahdollistaa haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesien johtamisen jatkossa käsiteltäväksi Liedon ja Kaarinan verkostojen kautta Turkun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle.

Paineviemäröintilinjojen rakennussuunnittelutyön maastokartoitukset suoritetaan syys-lokakuun 2019 aikana. Linjaosuuksilla tehtävistä maastomittauksista ei jää maastoon mitään näkyviä jälkiä.

Linjaosuuksilla tehdään myös kairauksia maaperän rakennettavuuden selvittämiseksi. Maaperätutkimukset tehdään vasta kun maanomistajiin ollaan oltu yhteydessä ja luvat pohjatutkimusten suorittamiseksi on saatu.

Suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2019. Hankkeen suunnittelijaksi on valittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Rakentamistyö on alustavasti suunniteltu toteuttavaksi vuoden 2020 aikana.

 

Mikäli Teillä on esityksiä tai toiveita otettavaksi huomioon alueen paineviemäröintilinjojen suunnittelussa, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä Marttilan kuntaan tai hankkeen suunnittelijaan.

Maastomittausten osalta katsomme, että tämä tiedote riittää mittaustöiden suorittamiseksi linjaosuudella, ellei kiinteistönomistaja niitä erikseen kiellä tekemästä.

Vesihuoltolinjan sijoitusluvasta sovitaan erikseen lopullisen linjauksen varmistuttua.

 

Lisätietoja:
• Marttilan kunta: Tekninen johtaja Kirsi Halkola
(kirsi.halkola@marttila.fi), puh 044 744 9510

• FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy: Projektipäällikkö Jouni Hyypiä
(jouni.hyypia@fcg.fi), puh. 044 298 1865

 

Tekninen toimi