Kunnan mainoskehikot asetetaan keskustaajamaan kunnantalon tontille. Mainospaikat ovat maksuttomia. Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle, yhteislistalle ja valitsijayhdistykselle varataan kaksi mainospaikkaa ja järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ulkomainonta saadaan aloittaa 19.5.2021 ja mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista. Mainosten asettaminen muualle Marttilan kunnan omille alueille, kunnan omistamiin rakennuksiin, laitteisiin ja muihin rakennelmiin on kiellettyä. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee viimeistään 11.5.2021 ilmoittaa Marttilan kuntaan sähköpostiosoitteeseen kunta@marttila.fi, tulevatko ne käyttämään Marttilan kunnan tarjoamia vaalimainospaikkoja.