Loading...

Vaalit

Vaalit2021-01-29T11:28:56+02:00

Kuntavaalit 2021

KUNTAVAALIT 2021

Huhtikuussa järjestettävissä kuntavaaleissa valitaan Marttilan kunnanvaltuustoon 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seitsemäntoista (17) valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja.

Vaalipäivän äänestys
Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Vaalipäivän äänestyspaikkana on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila.
Vaalitoimitus suoritetaan 18.4.2021 klo 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 7.4.-13.4.2021. Marttilassa ennakkoäänestyspaikkana toimii Marttilan kirjasto, Härkätie 723, 21490 Marttila, jossa voi äänestää seuraavina aikoina:
keskiviikko – perjantai 7. – 9.4.2021 klo 12.00 – 19.00
lauantai – sunnuntai 10.-11.4.2021 klo 11.00 – 14.00
maanantai – tiistai 12.-13.4.2021 klo 12.00 – 19.00

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Hänen tulee ottaa mukaan äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi äänestämistä varten hakea maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin lähimmältä poliisiasemalta. Laitoksissa suoritettavista ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan erikseen.

Kotiäänestys
Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys järjestetään 7.-13.4.2020 välisenä aikana erikseen ilmoitettuna aikana. Tällöin hänen luokseen tulee keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Paikalla tulee äänestäjän lisäksi olla äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16.00. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen kotiäänestyslomaketta, jota on saatavana kunnanvirastosta.

Ulkomainonta
Kunnan mainoskehikot asetetaan keskustaajamaan kunnantalon tontille. Mainospaikat ovat maksuttomia. Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle, yhteislistalle ja valitsijayhdistykselle varataan kaksi mainospaikkaa ja järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ulkomainonta saadaan aloittaa 31.3.2021 ja mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista. Mainosten asettaminen muualle Marttilan kunnan omille alueille, kunnan omistamiin rakennuksiin, laitteisiin ja muihin rakennelmiin on kiellettyä. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee viimeistään 23.3.2021 ilmoittaa Marttilan kuntaan sähköpostiosoitteeseen kunta@marttila.fi, tulevatko ne käyttämään Marttilan kunnan tarjoamia vaalimainospaikkoja.

Lisätietoja vuoden 2021 kuntavaaleista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi sekä keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Heini Luomalta, puh. 044 744 9210 ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta Heikki Kerkolta, puh. 044 0484 420.

MARTTILAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Go to Top