Tietosuojaselosteet

Viranomaisen ylläpitämään henkilörekisteriin merkityllä rekisteröidyllä on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tarkastaa kaikki itseään koskevat henkilörekisteritiedot, ellei tarkastusoikeuden epäämisperustetta ole. Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus on korostetusti henkilökohtainen, eikä sitä voi toteuttaa toimeksiannolla, kuten valtakirjalla.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä saa periä tarkastusoikeuden perusteella pyydettyjen tietojen antamisesta korvauksen, jos siitä, kun asianomainen on edellisen kerran saanut tarkastettavakseen kyseiset rekisteritiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Henkilötietolain mukaan rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä.

Mikäli haluat tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietosi, täytä allaoleva rekisteritietojen tarkastuspyyntö ja palauta se osoitteella

Marttilan kunta, tietosuojavastaava
Härkätie 773, 21490 MARTTILA
sähköposti: tietosuojavastaava@marttila.fi

Marttilan kunnan tietosuojavastaavat: Annukka Hakala/sosiaalitoimi ja Marjaana Torkkeli/yleishallinto ja muut toimialat

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö 
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Marttilan kunnan tietosuojaselosteet:

Yleishallinto:
Ateriapalveluiden asiakaslistat
Luottamushenkilörekisteri
Myyntireskontra
Ostoreskontra
Palkka- ja henkilöstöhallinto
Sidonnaisuusrekisteri
Vaaliluettelot
Vuokralaisrekisteri
Webropol-kyselyiden rekisteri

Sosiaalitoimi:
Itsenäistymisvaratilien rekisteri
Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri
Kuljetuspalvelun asiakasrekisteri
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri
Käyttöoikeudet sosiaalitoimen ohjelmiin
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri
Lastenvalvojan asiakasrekisteri
Omaishoidon tuen asiakasrekisteri
Omaishoidon tuen ja perhehoidon hoitaja- ja sijaishoitajarekisteri
Perhehoidon asiakasrekisteri
Sosiaalitoimen virkojen ja työsuhteiden hakijoiden yhdistelmät
Sotilasvamma-ja sotaveteraanien palveluiden asiakasrekisteri
Titania työvuorosuunnittelu
Toimeentulotuen asiakasrekisteri
Vammaispalvelun asiakasrekisteri
Vanhusten tehostetun palveluasumisen asiakasrekisteri
Vanhustyön, koti- ja tukipalvelujen asiakasrekisteri
Palveluasuntojen vuokrasopimusrekisteri
Välitystiliasiakkaiden rekisteri
Yksityisen tehostetun palveluasumisen asiakasrekisteri
Kehitysvammaisten asumisyksikkö Suvisiiven asiakasrekisteri
Suostumukset sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaan/potilaan tietojen käsittelyyn

Sivistystoimi:
Primus_Wilma opettaja- ja henkilökuntarekisteri
Primus_Wilma opiskelijarekisteri
Varhaiskasvatus

Vapaa-aikatoimi:
Tietosuojaseloste_vapaa-aika_osallistujaluettelot ja kuntosaliasiakkaat

Kirjasto- ja kulttuuritoimi:
LOISTO-kirjastojen asiakasrekisteri

Tekninen toimi:
Avainvalvontarekisteri
Kameravalvontarekisteri
Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmärekisteri
Vesihuollon asiakasrekisteri
Yksityistierekisteri