Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta

Tapani Yli-Mattila
Merja Tuominen
varalla
Antti Paltta
Sirkka-Liisa Tegel
***

Elinkeinopoliittinen työryhmä

Reino Lindqvist
Eeva Korimäki
Karri Rannikko
varalla
Lauri Heikkilä
Anne Jurttila-Portaala
Anne Valta
***

Henkilöstötoimikunta

Eeva Korimäki
Merja Tuominen
Matti Leskinen
Lauri Heikkilä
varalla
Anne Valta
Reino Lindqvist
Hannu Kallio
Liisa Grönroos
***

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Eija Karjalainen
Jarkko Koskinen
Pasi Laurinen
Matti Leskinen
Vesa Majuri
Rauno Uusitalo
Mari Äikää
***

Kosken Tl kunnan sivistyslautakunta

Teemu Kanasuo
Jenni Nurminen
varalla
Mari Portaala
Iiro Koskinen
***

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta

Jarkko Kankare
Elina Kylämäki
varalla
Petri Prusila
Eeva Sankari
***

Kutsuntalautakunta

Anne Jurttila-Portaala
varalla
Anne Valta
***

Käräjäoikeuden lautamiehet

Matti Kantola
***

Liedon sosiaali- ja terveyslautakunta

Kimmo Kylämäki
Anne Jurttila-Portaala
varalla
Mika Aalto
Mari Portaala
***

Liedon ympäristöterveyslautakunta

Sangwien Häkkinen
varalla
Timo Häkkinen
***

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Eeva Korimäki
***

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän valtuusto

Mari Portaala
Matti Karakorpi
varajäsen
Anne Jurttila-Portaala
Marko Heikkilä
***

Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunta

Teemu Ronkainen
varalla
Heikki Soronen
***

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys

Martti Suominen
varalla
Timo Häkkinen
***

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry

Aaron Kotitalo
varalla
Kalle Kraappa
***

Paimionjoki-yhdistys ry

Tapani Yli-Mattila
varalla
Mikko Tegel
***

Parravahan Vesi Oy

Timo Häkkinen
varalla
Mikko Holopainen
Anne Valta
Sari Kullanmäki
***

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Viranhaltijaedustus:
Marika Hirvensalo
Taina Jurttila-Nurminen, sihteeri
Tytti Kankaristo
Sosiaalilautakunnan edustaja Kimmo Kylämäki, puheenjohtaja
Hyvinvointilautakunnan edustaja Maarit Kraappa

Yhdistysedustus:
Eläkeliiton Marttilan yhdistys ry, Tuomo Aalto
Vammaisten edustaja, Oili Nurmi
SPR:n Marttilan yhdistys, Anne Sallasmaa

***

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Merja Tuominen
varalla
Mari Portaala
***

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokouksen edustajat

Lauri Heikkilä
varalla
Janne Gustafsson
***

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Reijo Lindqvist
Anne Valta
varalla
Pasi Björk
Anette Kaarmela

***