Tarkastuslautakunta

Jäsen Varajäsen
Matti Karakorpi
Marja-Leena Kotitalo
Kimmo Kylämäki, varapj.
Hilkka Nyman
Mikko Tegel, pj.
Marko Heikkilä
Satu Juntunen
Lauri Heikkilä
Maria Trast
Reino Lindqvist
   

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten, kunnallisten ja Euroopan unionin vaalien toimittaminen sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestäminen.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 044 744 9210.

Jäsen Varajäsen (kutsumisjärjestyksessä)
Esko Numminen, varapj.
Hannele Ylieskola
Soili Santala
Heikki Kerko, pj.
Maria Trast
1. Hannele Nousiainen
2. Matti Jäntti
3. Ritva Valta
4. Hilkka Nyman
5. Tuomo Aalto
6. Kari Niinivuo
7. Aarre Valta
   

Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunnan toimialaan kuuluvat:
Sosiaalitoimisto
Suvirannan palvelukeskus (tehostettu palveluasuminen, kotipalvelu, tukipalvelut, omaishoidon tuki ja perhehoito)
Kehitysvammahuolto
Terveydenhuolto (hoidetaan yhteistoiminta-alueella)

Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii sosiaalipalvelujohtaja

Jäsen Varajäsen
Satu Juntunen
Anne Jurttila-Portaala, pj.
Kalle Kraappa
Kimmo Kylämäki *26.9.2020 alk
Ari Laaksonen
Anne Valta, varapj.
*Jari Vihersalo
**Pasi Björk
*23.4.2018 asti
**23.4.2018 alkaen
Annika Ketola
Mari Portaala
Marko Heikkilä
Timo Häkkinen *26.9.2020 alk
Ilkka Salonen
Elina Kylämäki
*Pasi Björk,
**Matti Karakorpi
*23.4.2018 asti
**23.4.2018 alkaen
   

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvat:
Nuorisotoimi
Liikuntatoimi
Kirjastotoimi
Kulttuuritoimi
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi

Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii vapaa-aikasihteeri tai hänen estyneenä ollessa kirjastonhoitaja.

Jäsen Varajäsen
Hannu Kallio
Sanna Lehti, varapj.
Mari Portaala
Petri Prusila
Mikko Torkkeli, pj.
*Maarit Kraappa
Tapio Wickström
*11.6.alk.
Matti Leskinen
*Päivi Järvilehto-Kylänpää
Kirsi Salo-Ylitalo
Jarmo Kujanpää
Mikko Tegel
*Kati Björk
Jarmo Saari
*11.6.alk.
   

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat
Varhaiskasvatus (lasten päivähoito, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta)
Perusopetus
Toisen asteen koulutus
Aikuiskoulutus
Taiteen perusopetus
Musiikin opetus

Sivistyslautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii Marttilan koulun rehtori

Jäsen Varajäsen
Olli-Pekka Aalto, varapj.
Teemu Kanasuo, pj.
Sari Kullanmäki
Olli Kylänpää
Kimmo Kylämäki
Sanna Lehti
Hanna Susi-Entonen
Martti Anttio
Matti Karakorpi
Anne Valta
Mikko Torkkeli
Timo Häkkinen
*Maarit Kraappa
Hannele Nousiainen
*11.6.2018 alkaen
   

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat:
Kunnan omasta rakennustoiminnasta päättäminen
Kunnallistekniikan sekä kunnan vastuulla olevan yleisen tie- ja katuverkon rakentaminen ja ylläpito
Yhdyskunnan vesi- ja viemärihuolto
Kunnan kiinteistöjen ja alueiden ylläpito
Yksityistielain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät
Öljyvahinkojen torjunta
Pelastustoimi (hoidetaan kuntien yhteistoiminnassa)
Rakennusvalvonta
Leirintäalueviranomaisen tehtävät
Ympäristönhoito ja -suojelu (muiden kuin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien osalta)

Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii tekninen johtaja.

Jäsen Varajäsen
Karin Hellman
Jarkko Kankare, pj.
Sari Kullanmäki
Kirsi Salo-Ylitalo
Teemu Sinkko
Mikko Tegel
Jouko Urmas, varapj.
Sangwien Häkkinen
Olli Kylänpää
Anne Valta
Marja-Leena Kotitalo
Kalle Kraappa
Ari Laaksonen
Matti Karakorpi