Loading...

Kuulutukset ja ilmoitukset

Etusivu/Päätöksenteko/Kuulutukset ja ilmoitukset
Kuulutukset ja ilmoitukset2019-07-01T15:21:47+03:00

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta asiakirjasta 1.2-14.5.2021 välisenä aikana. Kuulemismateriaali ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito Meddelande Kungörelse om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands [...]

Kuntavaalit 2021

KUNTAVAALIT 2021 Huhtikuussa järjestettävissä kuntavaaleissa valitaan Marttilan kunnanvaltuustoon 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seitsemäntoista (17) valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja. Vaalipäivän äänestys Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Vaalipäivän äänestyspaikkana on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 [...]

Avustushakemukset 2021

KUULUTUS AVUSTUSHAKEMUKSET                 yleishyödyllisten yhdistysten sekä liikunta- ja nuorisotoimen yhdistysten toiminnan tukemiseen v. 2021 Avustuksia haetaan lomakkeella, joka löytyy kunnan nettisivuilta alla olevasta linkistä. Paperisia lomakkeita saa kunnanvirastosta. https://marttila.fi/asioi-verkossa/ Avustushakemukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 30.4.2021 kunta@marttila.fi [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.2020-31.12.2020  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä [...]

Kuulutus vesihuoltolaitoksen asiakkaille

Marttilan kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden viemärilaitoksen käyttömaksun 16.11.2020 § 47 Viemärilaitoksen käyttömaksu 1.2.2021 alkaen:     Lisätietoa päätöksistä ja valitusosoitus Kunnanvaltuuston 16.11.2020 pöytäkirja. 28.12.2020 Marttilan vesihuoltolaitos

Kuulutus: Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027

JULKINEN KUULUTUS Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 Tausta Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille.  Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden [...]

Marttilan perheoikeudelliset palvelut siirtyvät 1.3.2020 alkaen alueelliseen yksikköön

Marttilan perheoikeudelliset palvelut siirtyvät 1.3.2020 alkaen alueelliseen yksikköön Turun kaupunki tuottaa tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla 1.3.2020 alkaen Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, [...]

Go to Top