Loading...

Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset
Kuulutukset ja ilmoitukset2019-07-01T15:21:47+03:00

Prunkilan alueen paineviemäröintilinjojen suunnittelu, maastotyöilmoitus

Maastotyöilmoitus Marttilan kunnan vesihuoltolaitos on käynnistänyt Prunkilan alueen paineviemäröintilinjojen rakennussuunnitelman laatimisen. Hankkeen tavoitteena on saattaa Prunkilan alueella sijaitsevat kiinteistöt keskitetyn jätevesihuollon piiriin. Paineviemäröintilinjojen rakentaminen mahdollistaa haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesien johtamisen jatkossa käsiteltäväksi Liedon ja Kaarinan verkostojen [...]

Kuulutus: Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Kuulutus Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 27.8.2019 antamallaan päätöksellä nro 328/2019 tarkistanut hakijan ympäristöluvan voimassa olevien päätelmien osalta. Hakija Asko Saarinen Asia Eläinsuojan ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Marttila Sijainti Rahkionkulmantie 425, 32300 Mellilä [...]

Asemakaavan laatiminen Myllyrannan alueella

KUULUTUS Asemakaavan laatiminen Myllyrannan alueella Marttilan kunta laatii asemakaavaa Myllyrannan alueelle. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen Marttilan taajaman pohjoisreunalle Ihmistenojan varteen. Alue täydentää Myllyvainion asemakaava-aluetta. Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 23.8.-23.9.2019 kunnan www-sivuilla www.marttila.fi, Marttilan kunnanvirastossa [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.1.–30.6.2019  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä [...]