Loading...

Kuulutukset ja ilmoitukset

Etusivu/Päätöksenteko/Kuulutukset ja ilmoitukset
Kuulutukset ja ilmoitukset2019-07-01T15:21:47+03:00

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011). KUULUTUS Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026 Tausta Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus [...]

Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävillä pitäminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.1.2020 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Laaksosen tilan Marttilaan suunnittelemaa broilerikasvattamon laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto pidetään nähtävillä aiemmin julkaistuun kuulutukseen perustuen 17.1.2020 alkaen noin yhden [...]

Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävillä pitäminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.1.2020 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Korimäen tilan Marttilaan suunnittelemaa broilerikasvattamon laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto pidetään nähtävillä aiemmin julkaistuun kuulutukseen perustuen 17.1.2020 alkaen noin yhden [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.-31.12.2019

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.–31.12.2019  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia [...]

Maastotyöilmoitus: Prunkilan alueen paineviemäröintilinjojen suunnittelu

Marttilan kunnan vesihuoltolaitos on käynnistänyt Prunkilan alueen paineviemäröintilinjojen rakennussuunnitelman laatimisen. Hankkeen tavoitteena on saattaa Prunkilan alueella sijaitsevat kiinteistöt keskitetyn jätevesihuollon piiriin. Paineviemäröintilinjojen rakentaminen mahdollistaa haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesien johtamisen jatkossa käsiteltäväksi Liedon ja Kaarinan verkostojen kautta [...]

Aluearkkitehdin työsuhde avoinna

    Marttilan kunta julistaa haettavaksi            ALUEARKKITEHDIN TYÖSUHTEEN Marttilan kunta hakee aluearkkitehtia Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Oripään kuntien alueelle. Aluearkkitehdin tehtävänä on toimia kuntien asiantuntijana kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä asioissa, ohjata suunnittelua, koordinoida osallistumisen [...]

Kuulutus vesihuoltolaitoksen asiakkaille

Kuulutus vesihuoltolaitoksen asiakkaille Marttilan kunnanvaltuusto on hyväksynyt uudet sopimusehdot 11.11.2019 § 55 ja § 56. Vesi- ja viemärilaitoksen käyttö-, perus- ja liittymismaksut 1.2.2020 alkaen Käyttömaksu Vesi €/m3 Jätevesi €/m3 (alv 0%) (alv 24%) (alv 0%) [...]