Loading...

Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset
Kuulutukset ja ilmoitukset2019-07-01T15:21:47+03:00

Asemakaavan laatiminen Myllyrannan alueella

KUULUTUS Asemakaavan laatiminen Myllyrannan alueella Marttilan kunta laatii asemakaavaa Myllyrannan alueelle. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen Marttilan taajaman pohjoisreunalle Ihmistenojan varteen. Alue täydentää Myllyvainion asemakaava-aluetta. Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 23.8.-23.9.2019 kunnan www-sivuilla www.marttila.fi, Marttilan kunnanvirastossa [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.1.–30.6.2019  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä [...]