Loading...

Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset2021-10-08T15:53:42+03:00
 • Siivouspalveluiden sijaisuudet 16.2.2024
  Ilmoita kiinnostuksesi Marttilan kunnan siivouspalveluiden eripituisiin sijaisuuksiin jättämällä hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta. Ilmoittautuneista soveltuvista henkilöistä muodostetaan sijaisrekisteri, josta haemme sijaisia alle kuuden kuukauden mittaisiin määräaikaisuuksiin sekä lyhyisiin sijaisuuksiin. Yleisimmin sijaisuudet ovat muutaman päivän tai viikon mittaisia ja siivottavat kiinteistöt sijaitsevat keskustan alueella.Sijaisuuksia voidaan tarjota tekstiviestillä, keikkakalenteriin tai puhelimitse. Sijaisuuden tarjoamisen yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja […]
 • Vapaa-aikapäällikön sijaisuus 14.2.2024
  Vapaa-aikapäällikön sijaisuusMarttilan kunta hakee vapaa-aikapäällikön sijaista ajalle 16.5.2024-18.5.2025. Ennen varsinaista sijaisuutta on lyhyt perehdytys . Työ on monipuolista ja sisältää erilaisia tehtäviä hallinnosta käytäntöön. Vapaa-aikapäällikkö vastaa kunnan liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminnasta, taloudesta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Tehtäviin kuuluu myös liikunta- ja nuorisotoimen asioiden valmistelu hyvinvointilautakuntaan ja nuorisotalon ohjaajan tehtäviä. Vapaa-aikapäällikkö on oman toimialansa kesätyöntekijöiden, nuorisotyöntekijän sekä […]
 • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 13.2.2024
  Tule iloiseen joukkoomme Kisarinteen päiväkodin Myllypellontien yksikköön tekemään arvokasta työtä lasten hyväksi. Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaista ajalle 1.2.2024-30.6.2024 Työn voi aloittaa sopimuksen mukaan.Myllypellontien yksikössä on kaksi alle 3-vuotiaiden ryhmää. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana huolehdit tiimisi kanssa varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta. Tärkeä osa työtäsi on yhteistyö perheiden kanssa ja lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Yhteistyössä muiden varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa […]
 • Kesätyöharjoittelija 12.2.2024
  Marttilan kunta palkkaa nuoria kesätyöharjoittelijoita eri yksiköihin. Kesätyötä voi hakea marttilalaiset tai Marttilassa pitkäaikaisesti asuvat vuosina 2003-2008 syntyneet nuoret. Tiettyihin tehtäviin voidaan valita vain 18-vuotta täyttäneitä nuoria. Nämä tehtävät on eritelty alla tarkemmin. Näiden tehtävien osalta myös palkkaus poikkeaa muista tehtävistä. KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ PALKATAAN SEURAAVIIN TEHTÄVIIN:1. TEKNINEN TOIMI Kiinteistöjen, piha- ja liikunta-alueiden hoitotehtävät: Tehtäviin kuuluu kiinteistönhoitajien […]

Kuulutus: Yksityisteiden avustuksien jakoperusteet ja aikataulu

Kuulutus: Yksityisteiden avustuksien jakoperusteet ja aikataulu Yksityistieavustuksien jakoperusteet ja hakuaikataulu on päivitetty teknisessä lautakunnassa 10.3.2022 19 §. Päätöksen mukaisesti hakuaikataulu kuulutetaan vuosittain maaliskuussa, jolloin tiekunnille lähetetään kirjeitse hakulomake. Hakuaikataulu päättyy toukokuun viimeinen päivä. Liitteenä hakuohjeistus [...]

Ilmoitus ELY-keskuksen kuulutuksesta: Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren [...]

Suomen meriympäristön tila 2024 kuuleminen

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta 15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana. Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen antamiseksi.  

Rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat liitetiedostoina alla:  

Go to Top