Loading...

Kuulutukset ja ilmoitukset

etusivu/Päätöksenteko/Kuulutukset ja ilmoitukset
Kuulutukset ja ilmoitukset2019-07-01T15:21:47+03:00

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma), Laaksosen tila

Kuulutus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Laaksosen tilan Marttilaan suunnittelemaa broilerikasvattamon laajentamishanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma(YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn [...]

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma), Korimäen tila

Kuulutus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Korimäen tilan Marttilaan suunnittelemaa broilerikasvattamon laajentamishanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä [...]

Aluearkkitehdin työsuhde avoinna

      Marttilan kunta julistaa haettavaksi ALUEARKKITEHDIN TYÖSUHTEEN Marttilan kunta hakee aluearkkitehtia Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Oripään kuntien alueelle. Aluearkkitehdin tehtävänä on toimia kuntien asiantuntijana kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä asioissa, ohjata suunnittelua, koordinoida [...]

Tarjotaan peltoa vuokralle

TARJOTAAN PELTOA VUOKRALLE Noin 17,50 ha viljelyspeltoa ajalle 16.1.2020 – 15.1.2025. Tarjoukset suljetussa kuoressa 25.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella Marttilan kunnanhallitus, Härkätie 773, 21490 Marttila. Kuoreen merkintä ”Pellonvuokratarjous”. Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Peruslohkoja koskevat tiedot [...]

HOITAJAN VAKINAINEN TYÖSUHDE TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖSSÄ

 Sosiaalilautakunta jatkaa aiemmin avoimeksi julistetun työsuhteen hakuaikaa 21.11.2019 klo 12.00 asti HOITAJAN VAKINAINEN TYÖSUHDE TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖSSÄ Tehtävä täytetään 1.1.2020 alkaen. Marttilan kunta hakee hoitajaa työsuhteeseen tehostetun palveluasumisen yksikköön. Hoitajan tehtäviin kuuluu Suvirannan palvelukeskuksen vanhusten [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.1.–30.6.2019  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä [...]