Loading...

Kuulutukset ja ilmoitukset

Etusivu/Päätöksenteko/Kuulutukset ja ilmoitukset
Kuulutukset ja ilmoitukset2019-07-01T15:21:47+03:00

Kunnanvaltuuston kokous 14.4.2020 klo 17.30

MARTTILAN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS pidetään Martintalolla tiistaina 14.4.2020 klo 17.30. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: - Myllyrannan alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen - Hallintosäännön tarkistaminen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen asetetaan yleisesti nähtäväksi kunnan www-sivuilla 15.4.2020. [...]

Kuulutus jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan asian vireilläolosta

Kuulutus jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan asian vireilläolosta Kuulutuksen julkaisupäivä 30.3.2020 Asian tiedoksisaantipäivä Asian tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Asia Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on vireillä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavien kiinteiden jätteiden (polttokelpoinen jäte, biojäte, pienmetallijäte sekä lasi-, metalli-, kartonki- [...]

Kuulutus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta, Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä

Pohjavesien suojelusuunnitelma on laadittu yhteisprojektina Pöytyän, Auran, Koski Tl ja Marttilan kuntien pohjavesialueille. Lisäksi riskikartoitukset on päivitetty kuntien vedenhankinnassa oleville pohjavesialueille, jotka sijaitsevat pääosin muiden kuntien alueella. Suunnitelma on laadittu 8 pohjavesialueelle ja päivitetty 5 [...]

KUULUTUS POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMASTA

Pohjavesien suojelusuunnitelma on laadittu yhteisprojektina Pöytyän, Auran, Koski Tl ja Marttilan kuntien pohjavesialueille. Lisäksi riskikartoitukset on päivitetty kuntien vedenhankinnassa oleville pohjavesialueille, jotka sijaitsevat pääosin muiden kuntien alueella. Suunnitelma on laadittu 8 pohjavesialueelle ja päivitetty 5 [...]

YVA-selostuksen nähtävänä pitäminen, Laaksosen tila

KUULUTUS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten käsiteltävänä Laaksosen tilan Marttilaan suunnittelemaa broilerikasvattamon laajentamishanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa [...]

YVA-selostuksen nähtävänä pitäminen, Korimäen tila

KUULUTUS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten käsiteltävänä Korimäen tilan Marttilaan suunnittelemaa broilerikasvattamon laajentamishanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa [...]

Yleishyödyllisten yhdistysten sekä liikunta- ja nuorisotoimen yhdistysten avustushakemusten jättöaikaa on pidennetty 30.6.2020 saakka.

KUULUTUS Yleishyödyllisten yhdistysten sekä liikunta- ja nuorisotoimen yhdistysten avustushakemusten jättöaikaa on pidennetty 30.6.2020 saakka. Hakemusten jättöaikaa on pidennetty kokouksien siirtokehotuksen johdosta. Viimeistä jättöpäivää siirretään tarvittaessa lisää myöhemmin. Tämän johdosta myös avustuspäätökset siirtyvät kesän jälkeen tehtäviksi. [...]

Yksityisteiden avustushakemuksien jättöpäivää on siirretty 30.6.2020 asti

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat haettavissa, hakuaikaa on jatkettu 30.6.2020 asti kokouksien siirtokehotuksen vuoksi. Viimeistä jättöpäivää siirretään tarvittaessa lisää myöhemmin. Tämän johdosta myös avustuspäätökset siirtyvät kesän jälkeen tehtäviksi. Lomakkeet toimitetaan Marttilan kunta, tekninen toimi, Härkätie 773, 21490 [...]

Marttilan perheoikeudelliset palvelut siirtyvät 1.3.2020 alkaen alueelliseen yksikköön

Marttilan perheoikeudelliset palvelut siirtyvät 1.3.2020 alkaen alueelliseen yksikköön Turun kaupunki tuottaa tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla 1.3.2020 alkaen Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.-31.12.2019

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.–31.12.2019  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia [...]