Marttilan kunnan strategia laaditaan valtuustokausittain. Päivityksiä strategiaan voidaan tehdä vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä, mikäli tarvetta ilmenee. 

Kunnan talousarvio sisältää strategiaan pohjautuvan toimintasuunnitelman talousarviovuoden osalta. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä. Marttilan kunnan strategia on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2022.

MARTTILAN KUNTASTRATEGIA

Marttilan kunnan visio vuodelle 2035

Marttila on onnellisen elämän, sujuvan arjen ja menestyvien yritysten koti kaupunkien läheisellä maaseudulla.

Marttilan kunnan arvot

Avoimuus
Rohkeus
Positiivisuus
Yhteisöllisyys

Strategiset painopisteet

Arjen sujuvuus
Hyvä elämisen ympäristö
Laadukkaat palvelut
Elinvoimaisuus

Strategian painopisteet ryhmittelevät stratgiset tavoitteet yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Tarkempiin tavoitteisiin pääset tutustumaan kuntastrategia 2023-2027 -tiedostossa.

Strategiaprosessi

Marttilassa strategiatyötä on tehty laajalla yhteistyöllä ja prosessiin ovat osallistuneet luottamushenkilöiden ja työntekijöiden lisäksi kuntalaiset, yhdistykset, yritykset ja kesäasukkaat.

Strategiaprosessin johtovastuu on kunnanjohtajalla ja strategian käytännön valmistelutyötä koordinoi kunnan johtoryhmä. Tässä strategiaprosessissa strategiaa työstettiin luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden strategiatyöpajoissa, kuntalais- ja yrittäjätilaisuuksissa, kunnan työyksiköissä ja lautakunnissa. Keskeisen tausta-aineiston muodostivat tilastotiedot sekä kesällä 2022 toteuteutetun Meidän Marttila -strategiakyselyn tulokset.

Strategia on osa arjen työtä

Strategisen toiminnan kannalta on olennaista, että strategiassa linjatut tavoitteet onnistutaan nivomaan osaksi arjen työtä ja toimintaa kunnassa. Marttilassa strategian käytännön toteutusta edistetään siten, että työyksiköt ja lautakunnat osallistuvat strategian laadintaan. Kevään ja kesän 2023 aikana strategiaa käydään läpi kaikissa lautakunnissa ja työyksiköissä sekä kuntalaistilaisuuksissa, jotta onnistumme tunnistamaan toteutusmahdollisuudet kaikista näkökulmista. Vuoden 2024 talouarvio ja toimintasuunnitelma laaditaan uuden strategian tavoitteiden mukaiseksi.

Strategiaa täydentävä Marttilan kunnan elinvoimaohjelma päivitetään vuoden 2023 aikana uuden strategian tavoitteiden mukaiseksi.

Lisätietoja strategiasta

Carita Maisila
kunnanjohtaja
p. 044 744 9110
carita.maisila(a)marttila.fi

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Marttilan kuntastrategia 2023-2027 18.1.2023 09:50 4 Mt 151
pdf Strategiaprosessi 2022 18.1.2023 09:49 52 kt 67