Kuntalaki 410/2015
109 § Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa

Kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Kotouttamisohjelma 2022 18.1.2023 14:10 623 kt 34
pdf Kuntastrategia 2023-2027 29.12.2022 13:27 4 Mt 26
pdf Talousarvio 2023 29.12.2022 12:12 2 Mt 51
pdf Hallintosääntö 1.1.2023 alkaen 29.12.2022 12:10 597 kt 42
pdf Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 22.6.2022 12:20 81 kt 47
pdf Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 22.6.2022 12:20 64 kt 56
pdf Toimintakertomus vuodelta 2021 22.6.2022 12:18 3 Mt 78
pdf Konserniohje 2016 28.9.2021 13:45 70 kt 85
pdf Asiakirjamaksut 28.9.2021 13:32 85 kt 103
pdf Palkkiosääntö 1.1.2021 3.5.2021 09:41 67 kt 140
pdf Elinvoimapoliittinen ohjelma 2019-2025 31.1.2020 11:41 345 kt 203