Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii tekninen johtaja.