Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii sosiaalipalvelujohtaja.