Tästä osiosta löytyvät kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat. Pöytäkirjat näkyvät tietokannassa n. yhden vuoden ajan kokouksesta lukien.

Pöytäkirjojen ja esityslistojen julkaisemisessa noudatetaan salassapitosäännöksiä. Näin ollen yksityistä henkilöä koskevat tai liikesalaisuuksia sisältävät asiat eivät ole julkisia.