Päätöksenteko

Kunnassa päätöksiä tekevät kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja viranhaltijat. Esityslistat ja pöytäkirjat  julkaistaan Esityslistat ja pöytäkirjat -sivuilla.

Hallintosääntö

Hallintosäännössä määrätään:

 • kunnan johtamisesta
 • toimielinorganisaatiosta
 • henkilöstöorganisaatiosta
 • konserniohjauksesta ja sopimusten hallinnasta
 • toimivallasta ja tehtävistä
 • taloudenhoidosta
 • ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
 • valtuuston toiminnasta ja kokouksista
 • toimielinten kokouksista sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelystäHallintosääntöä sovelletaan seuraaviin johtosääntöihin nähden toissijaisena:
 • konserniohje
 • luottamushenkilöiden palkkiosääntö
 • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Hallintosäännössä toimielimellä tarkoitetaan valtuustoa, kunnanhallitusta, lautakuntia ja johtokuntia, niiden jaostoja sekä toimikuntia ja tilapäistä valiokuntaa. Viranomaisilla tarkoitetaan toimielimiä sekä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, joille on hallintosäännössä annettu toimivaltaa ja määrätty tehtäviä. Henkilöstöllä tarkoitetaan kuntaan virka- ja työsuhteessa olevia.

Marttilan kunnan hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.4.2017 ja se on tullut voimaan 1.6.2017.

Hallintosääntö 1.6.2017

Organisaatiokaavio

Palkkiosääntö

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa Marttilan kunnan palkkiosäännön mukaan.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Marttilan kunnan luottamushenkiöiden palkkiosääntö 1.1.2021 8.1.2021 13:42 67 kt 31