Päätöksenteko

Kunnassa päätöksiä tekevät kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja viranhaltijat. Esityslistat ja pöytäkirjat  julkaistaan Esityslistat ja pöytäkirjat -sivuilla.