Osallistuva budjetointi tarkoittaa toimintatapaa, jonka avulla kuntalaiset pääsevät suoraan ideoimaan, suunnittelemaan ja päättämään tarkoitukseen varatun rahan käytöstä.

Marttilassa osallistuvaa budjetointia kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa ja kunnan vuoden 2023 talousarvioon on varattu 10 000 euroa osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen.

Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan toteuttaa pysyviä asioita tai kertaluontoisia tapahtumia ja toimintaa. Ideoiden toteutukseen voi osallistua kunnan lisäksi muita toimijoita ja toteutuksessa voidaan hyödyntää talkootyötä tai erikseen haettavaa ulkopuolista rahoitusta. Toivomme monipuolisesti erilaisia ideoita kunnan kehittämiseksi. Ideoiden on kuitenkin oltava toteuttamiskelpoisia, jotta ne voivat edetä äänestykseen ja toteutukseen.

* Ehdotuksen toteuttaminen voi kattaa koko 10 000 euroa tai vain osan siitä.
* Ehdotuksen tulee olla toteutettavissa määrärahan puitteissa.
* Ehdotuksen tulee olla kunnan toimivallassa sekä säännösten ja lainsäädännön mukaisia.
* Uusiin henkilöstölisäyksiin määrärahaa ei voida käyttää.

Ideointivaiheessa kuka tahansa kuntalainen tai kunnassa toimiva yhteisö voi jättää oman ideansa.  Kannustamme myös lapsia ja nuoria osallistumaan!

Kuinka osallistun ideointiin?

  • Ideoita voi esittää sähköisellä lomakkeella. Idealomakkeeseen pääset tästä:
    webropol.com/s/osallistuvabudjetointi23
  • Voit osallistua myös täyttämällä paperisen lomakkeen, joka jaetaan koteihin Marttila-tiedotteen mukana tai saat paperilomakkeen myös kirjastolta. Paperilomakkeen voi palauttaa kunnanvirastolle tai kirjastolle tai kunnanviraston edessä olevaan Marttilan kunnan postilaatikkoon. Postitse idean voi lähettää osoitteella Marttilan kunta /osallistuva budjetointi, Härkätie 773, 21490 Marttila.

Ideointivaihe on auki 13.2.2023 saakka. 

Osallistavan budjetoinnin eteneminen

Ideointivaiheen jälkeen ideat etenevät kunnan johtoryhmän arviointiin ja kuntalaisille avoimeen äänestykseen, joka on avoinna 27.2.-17.3.2023.
Äänestysvaiheessa mieleistään ideaa voi äänestää kuka tahansa yli 7-vuotias kuntalainen. Äänestää voi vain kerran ja äänestys tehdään nimellä.

Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päättää valittavasta kohteesta kunnanjohtajan esityksen perusteella.