Osallistuvan budjetoinnin äänestysaika on päättynyt 19.3.

Äänestyksessä oli 21 ehdotusta budjettivaran käyttöön.

Äänensä antaneiden ikäjakauma oli seuraava:

ikäryhmä äänestäneiden lkm osuus äänestäneistä %
alle 7 vuotta 1 0,5
7-18 vuotta 41 21
19- 45 vuotta 79 40,5
46-64 vuotta 58 29,8
65 vuotta – 16 8,2

Äänestykseen osallistui 195 kuntalaista ja eniten ääniä saaneet ehdotukset olivat

  • Minigolf-rata kirjaston tai liikennepuiston yhteyteen (42 ääntä)
  • Puisto Ihmistenojan ja Salen väliseen rinteeseen (25 ääntä)
  • Uusi kävelypolku keskustaan, esim. Ihmistenojan varteen (22 ääntä)

Kunnahallitus teki kokouksessaan 30.3. päätöksen, että osallistuvan budjetoinnin määräraha käytetään minigolf-radan rakentamiseen ja ensisijainen sijoituspaikka on liikennepuiston alue.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Carita Maisila