Osallistava budjetointi tarkoittaa toimintatapaa, jonka avulla kuntalaiset pääsevät suoraan ideoimaan, suunnittelemaan ja päättämään tarkoitukseen varatun rahan käytöstä.

Marttilassa osallistavaa budjetointia kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2023 ja sitä jatketaan tänä vuonna. Talousarvioon on varattu 7 000 euroa osallistavan budjetoinnin toteuttamiseen. Vuonna 2023 saatiin paljon hyviä esityksiä. Kunnanhallitus on päättänyt, että vuoden 2024 äänestykseen otetaan vuonna 2023 äänestykseen valitut ehdotukset, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Lisäksi on mahdollisuus antaa jokin muu ehdotus.

Osallistavalla budjetoinnilla voidaan toteuttaa pysyviä asioita tai kertaluontoisia tapahtumia ja toimintaa. Ideoiden toteutukseen voi osallistua kunnan lisäksi muita toimijoita ja toteutuksessa voidaan hyödyntää talkootyötä tai erikseen haettavaa ulkopuolista rahoitusta.  Ideoiden on oltava toteuttamiskelpoisia, jotta ne voivat edetä äänestykseen ja toteutukseen.

* Ehdotuksen toteuttaminen voi kattaa koko 7 000 euroa tai vain osan siitä.
* Ehdotuksen tulee olla toteutettavissa määrärahan puitteissa.
* Ehdotuksen tulee olla kunnan toimivallassa sekä säännösten ja lainsäädännön mukaisia.
* Uusiin henkilöstölisäyksiin määrärahaa ei voida käyttää.

Ensimmäisessä vaiheessa kuka tahansa yli 7-vuotias kuntalainen tai kunnassa toimiva yhteisö voi äänestää jotakin vuoden 2023 ehdotuksista tai jättää oman ideansa. Sen jälkeen ehdotukset etenevät kunnan johtoryhmän arviointiin ja kuntalaisille avoimeen äänestykseen. Kannustamme myös lapsia ja nuoria osallistumaan!

Ideoita voi esittää sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella Marttilan kirjastossa tai tipauttamalla lomakkeen kunnan postilaatikkoon.

Ensimmäisen vaiheen äänestys ja uusien ideoiden esittäminen tulee tehdä 13.2.2024 mennessä.

Toisen vaiheen äänestys toteutetaan 26.2.-17.3.

Linkki äänestykseen: https://link.webropol.com/s/osallistavabudjetointi2024