Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus näiden tietojen saamiseen.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti.

Odotusajat tulisi julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen. (Vanhuspalvelulaki 980/2012, STM ja Suomen Kuntaliitto ”Vanhuspalvelulaki” muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi 28.6.2013, Valviran ohje viranomaisille 8/2013)

Marttilassa tiedot julkaistaan puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa kunnan internet-sivuilla, ilmoitustaululla sekä kaikkiin kotitalouksiin jaettavassa kuntatiedotteessa, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Odotusaikoihin voi tutustua oheisesta linkistä.

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin 1.7.-31.12.2016 30.1.2017 08:40 516