(På svenska nedan.)

Nuoria aikuisia joutunut koronan takia sairaalahoitoon – valtaosa rokottamattomia

Varsinais-Suomen koronatilanne on hieman parantunut viime viikosta, mutta ilmaantuvuus ja tapausmäärät laskevat valitettavan hitaasti.

Erityisen huolestuttavaa on, että kesän aikana useita rokottamattomia nuoria aikuisia on joutunut sairaalahoitoon koronan takia.

Kesän aikana, 1.6. alkaen tähän päivään saakka, Tyksissä on alkanut 55 hoitojaksoa koronan vuoksi. Näistä 20 tapausta, eli 36 prosenttia, oli 20–39-vuotiaita.

– Olisi todella tärkeää, että nuoret aikuiset, 1980- ja 90-luvuilla syntyneet, ottaisivat koronarokotteen. Rokote on ainoa tie ulos tästä epidemiasta, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Koronarokotteen pitäisi olla helposti saatavilla nuorille työssäkäyville aikuisille Varsinais-Suomen kunnissa. Useat kunnat järjestävätkin pop-up-rokotetilaisuuksia muun muassa näille ikäryhmille.

Ei yhtäkään kokonaan rokotettua tehohoidossa

Rokote suojaa vakavalta taudilta, ja se näkyy Tyksin tilastossa. Kesän aikana 1.6.–23.8. koronaan sairastuneista jopa 53 prosenttia on täysin rokottamattomia. 38 prosenttia sairastuneista on saanut osittaisen rokotesarjan ja koko rokotesarjan saaneita on yhteensä lähes yhdeksän prosenttia.

Valtaosa niistä, jotka ovat joutuneet sairaalahoitoon koronan takia, eli noin 70 prosenttia, on rokottamattomia. Osittaisen rokotesarjan saaneita on noin 20 prosenttia sairaalahoitoa tarvitsevista. Koko rokotesarjan saaneiden osuus on sairaalahoitoa tarvitsevilla noin kymmenen prosenttia.

Tehohoitoon joutuneista potilaista 89:ää prosenttia ei ole rokotettu lainkaan. Osittaisen rokotesarjan on saanut 11 prosenttia tehohoitopotilaista ja koko rokotesarjan saaneita ei tehohoidossa ole ollut yhtäkään koko epidemian aikana.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on pysynyt melko ennallaan. Tyksin sairaaloissa on tällä hetkellä hoidossa yhdeksän potilasta.

– Mitä suuremman rokotekattavuuden me saavutamme, sitä vähäisempi on sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä. Jos esimerkiksi rokotekattavuus kasvaisi minimissään tavoiteltavasta 80 prosentista 90 prosenttiin, sairaalahoitoa tarvitsevien määrä todennäköisesti puolittuisi. Tällöin mahdollisuudet avata yhteiskuntaa olisivat jo hyvät, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Tapauksia melkein jokaisessa kunnassa

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000:aa asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 171,2. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 185,2. Positiivisten osuus koronatesteistä on pysynyt korkeana, tällä hetkellä se on 4,8 prosenttia.

Tapauksia on nyt lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. Nykyisillä rajoituksilla ravintolatartunnat ovat käytännössä loppuneet. Harrastuksistakin on tullut vain yksittäisiä tartuntoja. Ulkomaille linkittyvien tapausten osuus tartunnoista on puolestaan nousussa.

Ensimmäisen rokotteen on saanut 71,5 prosenttia väestöstä Varsinais-Suomessa ja toisen rokotteen 45,3 prosenttia väestöstä. Jos rokotuksissa edetään nykyisellä vauhdilla, Varsinais-Suomessa saavutetaan 80 prosentin kattavuus molemmista rokoteannoksista lokakuussa.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin tiistain kokouksessaan.

Lisätietoja: johtajaylilääkäri Mikko Pietilä mikko.pietila@tyks.fi ja puh. 050 515 0615 ja ylilääkäri Esa Rintala esa.rintala@tyks.fi ja puh. 040 583 5103.

Unga vuxna har krävt sjukhusvård på grund av corona – de flesta ovaccinerade

Coronasmittläget i Egentliga Finland har blivit en aning bättre under den senaste veckan, men incidensen och antalet insjuknade minskar dessvärre långsamt. 

Det som är särskilt oroväckande är att många ovaccinerade yngre vuxna personer har behövt sjukhusvård på grund av coronasmitta.

Från början av sommaren, det vill säga från och med 1.6.2021 till dags dato har 55 vårdperioder inletts med anledning av coronainfektion. Av dessa fall har 20 (det vill säga 36 procent) gällt personer i åldern 20–39 år.

– Det vore synnerligen viktigt att yngre vuxna personer, de som fötts på 1980- och 1990-talen, skulle låta vaccinera sig mot coronavirus. Vaccination är nämligen den enda utvägen ur den här epidemin, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid ÅUCS.

Det är viktigt att coronavaccinet vore lätt tillgängligt för den arbetsföra befolkningen i kommunerna i Egentliga Finland. Många kommuner ordnar tillställningar för pop-up-vaccinering också för denna åldersgrupp.

Ingen som vaccinerats har behövt intensivvård

Vaccinet skyddar mot allvarliga former av coronasjukdomen och detta syns också i ÅUCS statistik. Under sommartiden 1.6–23.8 var inte mindre än 53 procent av dem som insjuknade helt ovaccinerade, 38 procent hade fått en partiell vaccinationsserie och nio procent hade blivit fullt vaccinerade.

De flesta, eller cirka 70 procent, av dem som behövde sjukhusvård hade inte vaccinerats alls. Cirka 20 procent av dem som behövde sjukhusvård hade fått en partiell vaccinationsserie. Cirka tio procent av dem som behövt sjukhusvård hade fått den kompletta vaccinationsserien.

Av dem som behövde intensivvård hade 89 procent inte vaccinerats alls. Av dem som behövde intensivvård på grund av coronasjukdom hade elva procent fått en partiell vaccinationsserie. Ingen av dem som fått den fullständiga vaccinationsserien har behövt intensivvård under hela epidemin.

Belastningen av specialsjukvården har varit någorlunda stabil. För närvarande vårdas nio patienter på ÅUCS sjukhus på grund av coronasjukdom.

– Ju större vaccinationstäckningen blir, desto mindre blir antalet patienter som behöver sjukhusvård på grund av coronainfektion. Om vaccinationstäckningen ökade från 80 procent, som är minimimålsättningen, till exempelvis 90 procent, skulle behovet av sjukhusvård antagligen halveras. Möjligheterna att öppna samhället igen skulle då vara goda, säger chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Mikko Pietilä.

Coronafall nästan i alla kommuner

Den färskaste incidenssiffran för de senaste 14 dygnen per 100 000 personer bosatta inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är 171,2. För en vecka sedan var incidenssiffran 185,2. Andelen positiva resultat av tagna coronatester är hög fortfarande, nämligen 4,8 procent.

Just nu förekommer fall av coronasmitta i nästan alla kommuner i Egentliga Finland. Med nuvarande begränsningar har restaurangsmittorna i praktiken upphört. Bara ströfall av smitta har rapporterats från hobbyverksamheter. Däremot ökar andelen smittfall som kan härledas utomlands.

Av befolkningen i Egentliga Finland har 71,5 procent fått den första vaccindosen och 45,3 procent båda doserna. Om den nuvarande vaccinationstakten fortsätter, uppnår Egentliga Finland 80 procents vaccinationstäckning för båda vaccindoserna i oktober.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp fattade inga beslut om ändringar i gällande restriktionsrekommendationer vid sitt möte på tisdagen.

Mer information: chefsöverläkare Mikko Pietilä mikko.pietila@tyks.fi och tel. 050 515 0615 och överläkare Esa Rintala esa.rintala@tyks.fi och tel. 040 583 5103. 

 

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Koronakoordinaatioryhmän_tiedote 24.8.2021 24.8.2021 15:23 140