MLL Marttilan yhdistys järjestää vuonna 2022 perinteisen
joululahjakeräyksen yhteistyössä Marttilan kunnan sosiaalitoimiston kanssa.
Keräyksen tavoitteena on tuoda jouluiloa vähävaraisille lapsiperheille
lahjoittamalla alaikäisille lapsille joululahjoja lasten toiveiden mukaan.
Lahjojen lahjoittajina toimivat yksityiset henkilöt, jotka saavat nimettöminä
toteutettavat lahjatoiveet.

Vähävaraisten perheiden huoltajat voivat esittää joululahjatoiveet ja antaa
yhteystietonsa 18.11.2022 asti. Lahjatoiveen hinta voi olla maksimissaan
40 euroa.

Lahjatoiveet esitetään osoitteeseen sosiaalitoimi@marttila.fi tai
perheohjaaja Jaana Ojuri p. 044 744 9415
perhetyöntekijä Marika Kraappa p. 044 744 9302

Lahjoja pyytäneiden perheiden henkilötietoja käsitellään luottamuksella ja
ne jäävät vain Marttilan kunnan sosiaalitoimen käyttöön. Lahjatoiveet
välitetään MLL:n Marttilan yhdistyksen Joululahjakeräys Facebook-sivuston
kautta lahjoittajille. Lahjoittajalle annetaan tieto lapsen lahjatoiveesta ja
tarvittaessa tieto lapsen sukupuolesta ja iästä (esim. vaatetoiveen kohdalla).
Lahjojen noutamisesta sosiaalitoimesta tiedotetaan perheitä myöhemmin.