Suden pihavierailulla viitataan tilanteeseen, jossa susi tai suden jäljet havaitaan hoidetun piha-alueen ulkopuolella tai tiellä, kuitenkin alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai tuotantorakennuksesta. Hoidetulla piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta.

Pysyvän lumipeitteen myötä poliisille alkaa tulla ilmoituksia susista, jotka liikkuvat ihmisasutuksen lähellä. Runsas lumimäärä voi vaikeuttaa myöhemmin talvella susien liikkumista ja ruoan etsintää, jolloin ne liikkuvat lähemmäs ihmisasutuksia etsimään ravintoa. Siksi on tärkeää avata pihavierailun ja hoidetun piha-alueen käsitteitä, jotta osaat toimia oikein erilaisissa kohtaamisissa susien kanssa.

Lue lisää asiasta Poliisin tiedotteesta: https://poliisi.fi/-/mita-pihavierailu-ja-hoidettu-piha-alue-tarkoittavat-susitilanteissa-