Marttilan terveysaseman ja sosiaalitoimiston palvelut muuttavat marraskuun alussa uusiin tiloihin, jotka rakennetaan Osuuspankilta vapautuvaan Onnenpenni -kiinteistöön.

Uuden sote-aseman tiloja on suunniteltu nopeasta aikataulusta huolimatta hyvässä yhteistyössä kaikkien käyttäjätahojen sekä kiinteistön omistajien kanssa. Tavoitteena on, että uusista tiloista tulee mahdollisimman hyvät ja toimivat.

Muutostöiden tarve tiloissa on pankkitoiminnan jälkeen maltillinen. Olemassa olevat seinät pysyvät pääosin paikoillaan, mutta muutama uusi seinä tehdään. Lisäksi seiniin tehdään uusia oviaukkoja sekä vesipisteille tarvetta on toki aiempaa enemmän.

Kiinteistö jakautuu kahteen osaan, jotka kyllä ovat kytköksissä toisiinsa. Entiseen pankkisaliin tulee varsinainen sote-asema, jossa on yhteinen odotustila sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sosiaalitoimesta ikäihmisten palvelut, toimeentulotukiasiat ja esim. aikuissosiaalityön asiat hoituvat jatkossa soteasemalla. Terveyskeskuksen hoitaja- ja lääkärivastaanotot, laboratoriopalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, diabetespalvelut ja esim. fysioterapia löytyvät niin ikään soteaseman tiloista, joihin kuljetaan pankin vanhasta pääovesta.

Toiseen osaan sijoittuu perhekeskus, johon kuljetaan jatkossa vanhasta kerhohuoneen ulko-ovesta. Perhekeskuksessa ovat lastensuojelun sosiaalityöntekijän, lastenneuvolan ja äitiysneuvolan sekä perhetyön vastaanottotilat.

Muutoksen mahdollistavat päätökset ja sopimukset ovat saaneet lainvoiman ja muutostyöt tiloissa ovat alkaneet tänään kiinteistön omistavan Auranmaan Teräspaaluttajat Oy:n toimesta.

Lisätietoja hankkeesta antaa
Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 044 744 9110