Marttilan kunnanhallitus on 24.4.2023 78 § hyväksynyt Marttilan liikenneturvallisuussuunnitelman.

Pysyvä paikka Marttilan liikenneturvallisuussuunnitelmalla ja kaikella muulla katuihin ja teihin liittyvällä tiedolla on https://marttila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-tiet/

Liikenneturvallisuussuunnitelma valmisteltiin Loimaan seudun kuntien yhteistyönä, kaikille kunnille valmistui kuntakohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma liitteineen. Liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta käynnistyi keväällä 2021. Viime kevään ja kesän aikana toteutettiin kaikille avoin liikenneturvallisuuskysely. Syksyn 2021 aikana seudun liikenneturvallisuustyölle asetettiin yhteinen visio ja tavoitteet sekä käynnistettiin toimenpiteiden suunnittelu. Toimenpiteiden suunnittelu jatkui alkuvuoteen 2023 asti yhteistyössä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kanssa.

Seudullinen liikenneturvallisuusvisio, tavoitteet ja painotukset luovat perustan paikalliselle liikenneturvallisuustyölle. Kuntakohtaisissa suunnitelmissa on kuvattu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kunnan liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi ja tason nostamiseksi, liikennekasvatuksen ja viestinnän toteuttamiseksi sekä liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Yhteistyön tekeminen ja vastuun jakaminen eri osapuolille on erityisen tärkeää.

Liikenneturvallisuusvisio, tavoitteet ja painopistealueet Loimaan seudulla

Liikenneturvallisuusvisio, tavoitteet ja painopistealueet Loimaan seudulla

Marttilan kunnassa toimii aktiivinen liikenneturvallisuustyöryhmä, johon kuuluu kunnanjohtaja, tekninen johtaja, rakennus- ja kiinteistöpäällikkö, aluearkkitehti, varhaiskasvatusjohtaja, rehtori-sivistysjohtaja, elinkeinoasiantuntija ja vapaa-aikapäällikkö sekä nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston, hyvinvointialueen, Varsinais-Suomen ELYn, Liikenneturvan ja Pelastuslaitoksen edustajat ja liikenneturvallisuuskoordinaattori. Marttila on mukana seudullisessa liikenneturvallisuuskoordinaattorityössä, jonka kautta kunta ja työryhmä saa asiantuntija-apua käytännön liikenneturvallisuustyöhön.

Kuntalaisen tärkeä palautekanavat:

Hyödylliset linkit kuntakohtaisiin onnettomuustilastoihin:

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Marttilan liikenneturvallisuussuunnitelma 12.5.2023 13:39 2 Mt 58