Tarjoamme Marttilassa laadukasta varhaiskasvatusta lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Varhaiskasvatusjohtajamme jäädessä eläkkeelle, etsimme joukkoomme uutta

VARHAISKASVATUSJOHTAJAA

1.1.2021 alkaen. Toivomme kuitenkin, että valittu henkilö voi aloittaa työt jo 2.11.2020 nykyisen johtajan jäädessä lomalle marraskuun alkupuolella.

Varhaiskasvatusjohtaja toimii lasten päivähoidon esimiehenä (päiväkoti, perhepäivähoito, erityispäivähoito, esikoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä yksityisen päivähoidon valvonta). Varhaiskasvatusjohtaja vastaa myös varhaiskasvatuksen talous- ja hallintoasioista. Työ pitää sisällään myös työtä lapsiryhmässä.

Edellytämme kehittävää ja joustavaa työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, varhaiskasvatuksen ja talouden hyvää tuntemusta sekä vahvaa johtamiskokemusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 § mukainen kelpoisuus, kuitenkin huomioiden 74 § ja 75 § voimaantulon ja siirtymäsäännökset.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virkaan otettavan henkilön on esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset palkkatoiveineen osoitetaan Marttilan sivistyslautakunnalle ja lähetetään sähköpostitse satu.virtanen@marttila.fi 14.8.2020 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja antaa rehtori Satu Virtanen 044 484 9910.

Tämä kuulutus on nähtävillä Marttilan kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla 30.7.2020 alkaen.

Varhaiskasvatusjohtaja kuulutus