Kuntien varautuminen on normaalia toimintaa pitkällä aikavälillä. Marttilan kunta seuraa aktiivisesti Ukrainan sodan tilannetta. Tilanteen vaikutuksia kunnan palveluntuotantoon sekä varautumiseen arvioidaan kunnan johtoryhmässä, verkostoissa sekä yhdessä viranomaisten kanssa. Kunta tekee päätöksensä tietoon ja viranomaisohjeisiin perustuen ja viestii asukkailleen aina tarpeen vaatiessa. Kunta harjoittelee poikkeus- ja kriisitilanteen varalta toimintojensa ylläpitämistä säännöllisesti. Muut viranomaiset, esimerkiksi pelastuslaitos ja poliisi, ovat tässä kunnan kumppaneita. Nämä kuntaorganisaation valmiuteen ja varautumiseen liittyvät suunnitelmat ovat osin salaisia. Siksi ne eivät ole näkyvillä esimerkiksi kunnan verkkosivuilla.

Tällä hetkellä kunnan varautumisen oleellisimmat valmistelut liittyvät mahdolliseen pakolaisten vastaanottoon kriisialueilta,
kunnan muu palveluntuotanto toimii ja jatkaa toimintaansa täysin normaalisti.

Väestönsuojelu

Yleisiä väestönsuojia kansalaisille on lähinnä suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa ja isoissa taloyhtiöissä (yli 1200 m2). Näille on nimetty väestönsuojanhoitaja. Maaseutumaisissa kunnissa ei pääsääntöisesti ole yleisiä väestönsuojia. Ei Marttilassakaan. Mikäli tarvetta on, viranomaiset ohjaavat oikeisiin osoitteisiin tai siirtävät ihmiset pois vaara-alueilta. Yleinen ohje on hakeutua turvaan sisätiloihin ja sulkea ovet ja ikkunat vaaran uhatessa.

Ylemmät valtiolliset viranomaiset seuraavat sotatilanteen vaikutuksia koko Suomeen. Tällä hetkellä maahan ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, joka edellyttäisi esimerkiksi väestönsuojien käyttöönottomääräysten antamista tai joditablettien käyttöä. Hätään ei ole syytä.

Kyberturvallisuus ja arjen sujuminen

Marttilan kunta varmistaa omaa tietoturvaansa. On arvioitu, että erilaiset vaikuttamisyritykset ja tietojen kalastelu voi lisääntyä EU:n jäsenmaissa kriisin vuoksi. Jokaisen kannattaa olla tarkkana kaikkien linkkien ja viestien avaamisen suhteen. Myös yksityishenkilöiden kodin laitteiden tietoturva kannattaa tarkastaa kuntoon. Erilaisista järjestelmistä ja sovelluksista on myös hyvä kirjautua aina ulos niiden käytön päätyttyä. Lisäksi on tärkeää seurata viranomaistiedotteita, vain luotettavia uutisia ja tarvittaessa rajoittaa niidenkin määrää, mielenrauhansa turvatakseen. Myös nk. ”kotivara” kannattaa tarkastaa kuntoon, niin elintarvikkeiden kuin muidenkin tarpeiden kannalta. Arkea kannattaa jatkaa normaalisti pitäen kiinni rutiineista, harrastuksista ja yhteydenpidosta läheisiin. Lisäksi ukrainalaisia voi tukea parhaaksi katsomallaan tavalla luotettavien toimijoiden kautta.

Lisäksi kunta korostaa, että venäläistaustaisia tai venäjää kieltä puhuvia ei pidä syyllistää Ukrainan tilanteesta.

Ukrainalaisten auttaminen

Marttilan kunta on päättänyt tukea humanitääristä työtä Ukrainassa 1000 euron lahjoituksella Suomen Punaisen Ristin kautta. Olemme listanneet muita luotettavia avustuskohteita aiemmassa aihepiiriä koskevassa tiedotteessamme (Marttilan kunta 2.3.2022).

Marttilan kunta varautuu lisäksi majoittamaan Ukrainasta sotaa paenneita muutamaan asuntoon sekä tarjoamaan heille muita kunnan palveluita. Marttilaan yksityisiä reittejä saapuneiden ukrainalaisten tiedot pyydetään toimittamaan kotouttamisesta vastaavalle vt. sosiaalityöntekijä Susanna Salinille (susanna.salin(a)marttila.fi) tai 044 744 9335.

Maahanmuuttovirasto (Migri) koordinoi turvapaikanhakijoiden auttamista ja pyytää, että heille ilmoitetaan vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista:
Maahanmuuttovirasto Migrin tiedote 3.3.2022: Ilmoita Ukrainasta saapuvien kuljetuksista Maahanmuuttovirastolle ennakkoon

Yksityisten majoitustilojen tarjoaminen ukrainalaisten käyttöön

Kuntaan on tullut kyselyjä, miten toimia, jos haluaa tarjota asunnon Ukrainasta tulijoille. Voit laittaa tarjolla olevan kiinteistön tiedot Maahanmuuttovirastoon tiedoksi sähköpostilla osoitteeseen migri(a)migri.fi. Vastaanottokeskusten kapasiteetista vastaava tiimi käsittelee ilmoitukset ja on yhteydessä, jos tiloille on tarvetta. Halutessasi voit ilmoittaa asian tiedoksi myös Marttilan kuntaan hallintojohtaja Heini Luomalle, (heini.luoma(a)marttila.fi).

Maahanmuuttoviraston sivuilla on paljon muitakin vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen Ukrainan tilanteeseen.
migri.fi/ukk-ukraina

Ukrainasta paenneet

Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on otettu käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi. Neuvoston päätös tuli voimaan 4.3. Suomessa suojelua annetaan EU-tason päätöstä laajemmalle Ukrainasta paenneiden joukolle.

Suomessa tilapäistä suojelua annetaan seuraaville henkilöille:

  • Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka pakenivat Ukrainasta vähän ennen 24.2. eivätkä konfliktin seurauksena voi palata. Komissio on kehottanut jäsenmaita joustavuuteen näiden henkilöiden osalta.
  • Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä
  • Muut Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa.
  • Muut Suomessa jo oleskelevat tai Suomeen saapuneet Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä.
  • Ukrainassa laillisesti (muutenkin kuin pysyvästi) oleskelleet EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka eivät voi palata kotimaahansa. Tämä ryhmä mainitaan jäsenmaille valinnaisena ryhmänä EU-tason päätöksessä.

Valtioneuvoston päätös tulee voimaan heti. Se on voimassa niin kauan kuin neuvoston EU-tasoinen päätös on voimassa eli 4.3.2023 saakka. Päätöstä suojelun antamisesta voidaan EU:ssa tarvittaessa pidentää 6 kuukauden jaksoissa, yhteensä enintään 3 vuoteen. Jos tilanne muuttuisi ja EU:ssa katsottaisiin, että Ukrainaan olisi mahdollista palata turvallisesti ja pysyvästi, suojelu voitaisiin myös neuvoston päätöksellä päättää lyhyemmässäkin ajassa.

Lisätietoja:
migri.fi/jos-saavut-ukrainasta 

Perustoimeentulotuki kansainvälisissä tilanteissa

Lähtökohta on, että myös ulkomaalainen on ensisijaisesti itse velvollinen huolehtimaan omasta toimeentulostaan. Muuten kuin tilapäisesti Suomessa oleskelevalla ulkomaalaisella on oikeus perustoimeentulotukeen samoilla edellytyksillä kuin täällä asuvilla Suomen kansalaisilla. Kela arvioi oleskelun luonteen kokonaisarvion perusteella. Suomessa oleskelevalla henkilöllä on kuitenkin oleskelun luonteestaan riippumatta tarvittaessa oikeus vähintään välttämättömään osuuteen perustoimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat lähtökohtaisesti kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat.

Lisätietoja:
kela.fi/toimeentulotuki-ulkomaalaiset

Valtioneuvosto tiedottaa

Valtioneuvosto on perustanut ja ylläpitää infosivustoa Ukrainan tilanteeseen liittyen:
valtioneuvosto.fi/ukraina

 

Lue myös aiemmat Marttilan kunnan tiedotteet aiheeseen liittyen:
Marttilan kunta / Ukrainan tilanteeseen liittyen 28.2.2022
Marttilan kunta / Apua Ukrainaan 2.3.2022