Suomen UNICEF on valinnut Lapsiystävällinen kunta -malliinsa kuusi uutta kuntaa: Humppilan, Marttilan, Rautalammin, Ruokolahden, Tornion ja Ylöjärven.

Mallissa on vuonna 2024 mukana yhteensä 59 kuntaa, ja se tavoittaa 55 prosenttia Suomessa asuvista lapsista. Suurin mukana oleva kunta on Helsinki ja pienin Marttila.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Miten malli toimii?

a) Mallin avulla kunta tunnistaa, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla sillä on kehitettävää.
b) Malli auttaa kuntaa määrittelemään, mitä sen tulee tehdä, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman täysimääräisesti.
c) Lisäksi malli auttaa kuntaa seuraamaan Lapsiystävällinen kunta -kehitystyönsä edistymistä systemaattisesti.

Lapsiystävällinen kunta -työn etenemisestä vastaa kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ja -koordinaatioryhmä, johon kuuluu kunnan eri toimialojen edustajat sekä lasten ja nuorten edustaja. Kunta kutsuu mukaan koordinaatioryhmään myös tarvittavat kunnan ulkopuoliset keskeiset toimijat, kuten hyvinvointialueen työntekijän ja luottamushenkilön. Mukaan kutsutaan myös muita aktiivisia toimijoita, jotka edistävät lapsen oikeuksia kunnassa, kuten kolmannen ja neljännen sektorin edustajia ja/tai elinkeinoelämän edustajia.
– Iso osa lapsia koskevista päätöksistä tehdään kunnissa. Siksi kunnat ovat avainasemassa lapsen oikeuksien turvaajina. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa, sanoo erityisasiantuntija Elina Sirén Suomen UNICEFilta.
– Lapsiystävällinen kunta -työn tavoite eivät ole hetkelliset parannukset lasten elämässä, vaan pysyvät ja rakenteelliset muutokset kunnan toiminnassa.

Lisätietoja:
Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -digipalvelu: www.lapsiystavallinenkunta.fi

Erityisasiantuntija Elina Sirén, Suomen UNICEF, puh. +358 40 588 4391 elina.siren@unicef.fi