Marttilan kunta hakee vapaa-aikasihteerin sijaista ajalle 15.8.2022-27.6.2023. Ennen varsinaista sijaisuutta on perehdytys 8.-12.8.2022.

Työ on monipuolista ja sisältää erilaisia tehtäviä hallinnosta käytäntöön. Vapaa-aikasihteeri vastaa kunnan liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminnasta, taloudesta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Lisäksi hän vastaa kuntalaisten hyvinvointipalveluiden koordinoinnista sekä yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Tehtäviin kuuluu myös liikunta- ja nuorisotoimen asioiden valmistelu hyvinvointilautakuntaan, nuorisotalon ohjaajan tehtäviä ja nuorisovaltuuston toiminnan koordinointia. Vapaa-aikasihteeri on oman toimialansa kesätyöntekijöiden, nuorisotyöntekijän sekä hanketyöntekijöiden esihenkilö.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. liikunnanohjaaja amk tai yhteisöpedagogi amk) sekä perehtyneisyyttä nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestämiseen. Sijaisuutta hakevalle katsotaan eduksi kokemus vastuullisista hallinto- ja johtamistehtävistä sekä hyvät verkostoitumis- ja vuorovaikutustaidot. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä viestintä- ja sometaitoja. Arvostamme aktiivista ja oma-aloitteista työotetta.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan (KVTES). Työaika on yleistyöaika (38,25 tuntia viikossa). Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Tehtävä on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta sisältää iltatyötä ja satunnaisesti viikonlopputyötä. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttöä.

 

Haku: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/vapaa-aikasihteerin-sijaisuus-442549/

Anniina Bergfors, anniina.bergfors@marttila.fi, puh. 044 744 9410
Heini Luoma, heini.luoma@marttila.fi, puh. 044 744 9210