Marttilan kunta pyytää 30.3.2023 klo 12 mennessä tarjouksia oppilaskuljetuksista lukuvuosille 2023 – 2024 ja 2024 – 2025. Lisäksi sopimukseen liitetään optio hankinnan jatkamisesta lukuvuosille 2025 – 2026 ja 2026 – 2027.

Hankinnan kohteena ovat Marttilan kunnan alueella ja lähikuntiin tai lähikunnista tapahtuvat koululaiskuljetukset. Tarjouspyynnön kohteet ovat Marttilan kunnan esiopetuksen ja perusopetuksen 1 – 6 luokkien oppilaiden koulumatkakuljetukset.

Kohteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

Tarkemmat tiedot Hilmassa:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/82635/notice/120118/overview