Tiedote on luettavissa tästä linkistä

Click to access Marttila_tiedote_2_2024.pdf