Marttila-tiedote 01/2021 on lähtenyt kirjapainoon painettavaksi. Tiedotetta pääsee jo lukemaan sähköisessä muodossa kunnan kotisivuilla: https://marttila.fi/tietoa-marttilasta/marttila-tiedote/

Painettu tiedote jaetaan kotitalouksiin suunnitellusti vko 5, heti kun se saadaan kirjapainosta toimitettua jakelijoille.
Jakelusta vastaa Marttilan Murto ry.