Marttila-messuilla lauantaina 12.11.2022 luovutettiin Marttila-mitaleja elinvoiman ja yrittäjäyhteistyön edistäjille. Marttila-mitali on Marttilan kunnan käytössä olevista arvomerkeistä korkein. Mitali voidaan luovuttaa kunnan luottamushenkilölle, viranhaltijalle, työntekijälle, muulle yksityiselle henkilölle, laitokselle tai oikeushenkilölle, joka on työskennellyt kunnan tai kuntalaisten hyväksi.

Tänä vuonna Marttila-mitalien myöntämisen perusteluissa korostuivat elinvoiman ja yritysyhteistyön edistämisen teemat. Marttilan kunnanhallitus on päättänyt, että Marttila-mitali myönnetään kunnanjohtaja Carita Maisilalle. Lisäksi kunnanjohtaja Carita Maisila on viranhaltijapäätöksellä päättänyt, että Marttila-mitali myönnetään Marttilan Yrittäjät ry:n puheenjohtajalle Anna-Maija Virtaselle, Auranmaan Teräspaaluttajat Oy:n yrittäjille Toni Sillanpäälle ja Jani Prusilalle, Yrittäjä Teemu Aallolle sekä kunnan rakennus- ja kiinteistöpäällikkö Jarkko Vihtoselle.

Perustelut Marttila-mitalien myöntämiselle

Anna-Maija Virtanen, Marttilan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja
Marttilan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Anna-Maija Virtanen on omalla tinkimättömällä, vahvalla panoksellaan edesauttanut kunnan ja yrityssektorin välisen yhteistyön kehittämistä Marttilassa. Yrittäjien kuntabarometrissa saatu valtakunnan paras tulos on seurausta hyvästä ja pitkäjänteisestä tekemisestä kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön edistämiseksi.

Lisäksi Anna-Maija on malliesimerkki Marttila-lähettiläästä, joka huomaa kotikunnan hyvät asiat, eikä arkaile kertoa niistä muille. Myös havaitsemistaan kehittämiskohteista Anna-Maija on aina viipymättä yhteydessä kuntaan ja moni asia onkin saatu korjattua kohdilleen Anna-Maijan aktiivisuuden ansiosta.

Toni Sillanpää ja Jani Prusila, Auranmaan Teräspaaluttajat Oy
Toni Sillanpää ja Jani Prusila ovat Auranmaan Teräspaaluttajat Oy:n yrittäjinä vahvistaneet aktiivisella ja monipuolisella toiminnallaan Marttilan alueen elinvoimaisuutta. Yrityksen menestyksekäs johtaminen ja uskallus laajentaa toimintaa tuo paikkakunnalle työtä, toimeentuloa ja näkyvyyttä. Yrittäjät ovat osoittaneet vahvaa Marttila-henkeä myös uusissa, rohkeasti tulevaan katsovissa ideoissa ja avauksissa.

Marttilan uuden sosiaali- ja terveysaseman toteutuminen on keskeisiltä osin kiinteistön omistavan Auranmaan Teräspaaluttajat Oy:n ja ennakkoluulottoman yrittäjäkaksikon ansiota. Hankkeen toteutusaikataulu oli poikkeuksellisen tiukka ja vaati myös kiinteistön omistajilta alusta asti rohkeutta nopeisiin ratkaisuihin. Tiivis ja mutkaton, luottamukseen perustuva keskusteluyhteys kunnan ja yrityksen välillä mahdollisti hankkeen sujuvan etenemisen tiukoista reunaehdoista huolimatta.
Mitali luovutetaan Sillanpäälle ja Prusilalle Marttilan kunnan ja yrittäjien joulujuhlassa 16.12.2022.

Teemu Aalto, Yrittäjä ja omistaja useassa yrityksessä
Marttilalainen Teemu Aalto on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt tehdä Marttilan kunnan elinvoiman edistämiseksi ja kuntalaisten hyväksi paljon. Marttilan yrityssektorilla Teemu Aalto on tehnyt työtä pitkäjänteisesti ja poikkeuksellisen monialaisesti.

Teemu on useiden yritystensä kautta mahdollistanut työtä, toimeentuloa ja koteja kymmenille marttilalaisille. Teemu on lisäksi aina valmis tekemään osansa yhteisten hankkeiden ja Marttilan elinvoiman vahvistamisen puolesta. Maailmalla kulkiessaan Teemu pitää Marttilan lippua korkealla ja tuo aina kotiseutunsa myönteisessä valossa esille ja tunnetuksi.

Jarkko Vihtonen, Marttilan kunnan rakennus- ja kiinteistöpäällikkö
Jarkko Vihtonen on työskennellyt Marttilan kunnan rakennustarkastajana ja sittemmin rakennus- ja kiinteistöpäällikkönä neljän vuoden ajan. Jarkko on työskentelynsä aikana uudistanut teknisen toimialan toimintatapoja ja tiivistänyt niin kunnan ja yrittäjien kuin yritystenkin välisiä yhteistyösuhteita erinomaisella tavalla.

Jarkon lähestymistapa asioihin on rakentava ja poikkeuksellisen ihmislähtöinen. Jarkon tekemä työ on muuttanut merkittävällä tavalla kunnan ja yritysten välistä dynamiikkaa ja on pitkäjänteisellä työllään osaltaan mahdollistanut Marttilan kunnan menestymisen Yrittäjien kuntabarometri -arvioinnissa.

Carita Maisila, kunnanjohtaja
Marttilan kunnanhallitus on päättänyt myöntää kunnanjohtaja Carita Maisilalle Marttila-mitalin tunnustuksena Marttilan kunnan ja kuntalaisten hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.

Carita Maisila on työskennellyt Marttilan kunnanjohtajana 10 vuoden ajan täydellä sydämellä. Carita on kunnanjohtajana uudistanut kunnan toimintatapoja, tiivistänyt kuntayhteisöä sekä edistänyt kunnan ja yrittäjien välillä tehtävää yhteistyötä. Hyvin tehdystä työstä yhtenä osoituksena on vuoden 2022 Yrittäjien kuntabarometrissa Marttilan kunta sijoittui valtakunnan parhaaksi kunnaksi alle 10 000 asukkaan kuntien sarjassa. Maisilan pitkäjänteisen ja ihmislähtöisen työskentelyn ansiosta moni hankalakin asia on edistynyt ja paikallinen itsetunto on parantunut, kun olemme keskittyneet huomaamaan hyvät asiat.