Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset. Haku on avattu 18.5.2020.

Valtioneuvosto on 14.5. hyväksynyt asetukset, joilla säädetään maaseudun yritysten, maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden väliaikaisen kriisituen myöntämisestä. 40 miljoonan euron lisämääräraha myönnettiin valtion toisessa lisätalousarviossa. Siitä 25 miljoonaa on suunnattu maaseudun yrityksille, 5 miljoonaa euroa maatalouden alkutuotantoon ja 10 miljoonaa euroa kalatalouteen.

Tuet ovat suoraa tukea ja osoitettu poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piiristä pois. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Asetukset ovat määräaikaisia ja voimassa vuoden loppuun. Tukea myönnetään koko Suomessa, myös Ahvenanmaalla.

Maaseudun yritysten tuki myönnetään de minimis  -tukena maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan ja maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville mikroyrityksille. Alkutuotannon ja kalatalouden tukijärjestelmä on EU-komission hyväksymä.

Maaseudun yritysten sekä maatalouden alkutuotannon tuen määrä on 5 000 – 10 000 euroa. Kalatalouden yrityskohtainen tuki voi olla 3 000 – 10 000 euroa. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Tuen enimmäismäärää on säädetty 10 000 euroon, jotta se vastaa muiden ELY-keskusten kautta jaettavien tukien enimmäismäärää. Näin mahdollistetaan myös tuen riittäminen mahdollisimman monelle yrittäjälle. Tukea ei voi käyttää tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin. Investointeja ja kehittämistoimia tuetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta sekä Euroopan meri-ja kalatalousrahastosta myös poikkeustilan aikana.

Millainen yritys voi saada maaseudun yritysten väliaikaista tukea?

Maatilan yhteydessä harjoitettava yritystoiminnan tulee olla saman Y-tunnuksen alla samassa verotuksellisessa kokonaisuudessa harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys.Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.

Millainen yritys voi saada maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea?

Alkutuotannon tukea voivat saada esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen hakeminen

Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelusta.
ELY-keskukset käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoa tuista: 

Lisätiedot maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaisista tuista: ruokavirasto.fi/koronarahoitus

Lisätiedot kalatalouden väliaikaisista tuista: Meri- ja kalatalousrahaston tiedote: Kalatalouden kansalliset kriisituet haettavissa 18.5.2020 alkaen

Apua tukihakemuksen tekemiseen
Elikeinoasiantuntija Anna-Mari Alkio, p. 040 631 0464, anna-mari.alkio(a)aura.fi

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki:
Johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski, p. +358295162470, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki:
Maatalousekonomisti Antti Unnaslahti, p. +358295162426, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ruokavirasto:
Johtava asiantuntija Reijo Martikainen, p. 040 714 5786, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi