Marttilan kunnan vesihuoltolaitos on käynnistänyt Prunkilan alueen paineviemäröintilinjojen rakennussuunnitelman laatimisen. Hankkeen tavoitteena on saattaa Prunkilan alueella sijaitsevat kiinteistöt keskitetyn jätevesihuollon piiriin. Paineviemäröintilinjojen rakentaminen mahdollistaa haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesien johtamisen jatkossa käsiteltäväksi Liedon ja Kaarinan verkostojen kautta Turkun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle.

Paineviemäröintilinjojen rakennussuunnittelutyön maastomittaukset ja kairaukset suoritetaan tammi-helmikuun 2020 aikana.

Linjaosuuksilla tehtävistä maastomittauksista ei jää maastoon mitään näkyviä jälkiä. Linjaosuuksilla tehdään myös kairauksia maaperän rakennettavuuden selvittämiseksi. Maaperätutkimukset tehdään vasta kun maanomistajiin ollaan oltu yhteydessä ja luvat pohjatutkimusten suorittamiseksi on saatu.

Suunnitelmat valmistuvat keväällä 2020. Hankkeen suunnittelijaksi on valittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Rakentamistyö on alustavasti suunniteltu toteuttavaksi vuoden 2020 aikana.
Maastomittausten osalta katsomme, että tämä tiedote riittää mittaustöiden suorittamiseksi linjaosuudella, ellei kiinteistönomistaja niitä erikseen kiellä tekemästä. Vesihuoltolinjan sijoitusluvasta sovitaan erikseen lopullisen linjauksen varmistuttua.

 

Mikäli Teillä on esityksiä tai toiveita otettavaksi huomioon alueen paineviemäröintilinjojen suunnittelussa, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä Marttilan kuntaan tai hankkeen suunnittelijaan.

 

Lisätietoja:
• Marttilan kunta:
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
puh. 044 744 9510, sähköposti kirsi.halkola@marttila.fi
• FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
Projektipäällikkö Jouni Hyypiä
puh. 044 298 1865, sähköposti jouni.hyypia@fcg.fi

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Maastotyöilmoitus Prunkila 20.12.2019 20.12.2019 14:36 256