MARTTILAN KUNTA

on noin 2000 asukkaan kunta Varsinais-Suomessa historiallisen Hämeen Härkätien varrella. Etäisyys Turkuun on 40 km, Saloon 30 km ja Loimaalle 45 km. Marttilassa toimii yksi uudehko alakoulu, jossa järjestetään myös erityisopetusta. Koulussa on n. 150 oppilasta, yhdeksän opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Marttilan kunta julistaa haettavaksi                     

LUOKANOPETTAJAN/REHTORIN VIRAN

Marttilan koulussa

1.3.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan

Rehtorin viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaan. Virkaan valittavalta edellytetään vahvaa pedagogista ja hallinnollista osaamista sekä kokemusta henkilöstöjohtamisesta. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus rehtorin tehtävistä.

Virkaan sisältyy luokanopettajan tehtävät, alakoulun rehtorin tehtävät ja sivistyslautakunnan esittelijän tehtävät. Rehtori toimii varhaiskasvatusjohtajan esimiehenä ja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Virkaan valittavan on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Marttilan sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 21.1.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: Marttilan kunnan sivistyslautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila tai kunta@marttila.fi. Hakemukseen tulee liittää selvitys viran kelpoisuusehtojen täyttymisestä ja ansioluettelo.

Tiedustelut: Vararehtori Nina Löyttyniemi, nina.loyttyniemi@marttila.fi, p.044-484 9910 tai kunnanhallituksen puheenjohtaja Eeva Korimäki, eeva.korimaki@marttila.fi, p. 044-484 6567.

Marttilassa 20.12.2018

Sivistyslautakunta