Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki ulko- ja sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ajalla 27.2.2021-26.3.2021

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

 

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1). Määräys on voimassa ajalla 27.2.2021–26.3.2021.

 

Tällä päätöksellä kumotaan 4.2.2021 annettu, Varsinais-Suomen kuntien aluetta koskeva Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 27.2.–10.3.2021.

 

Määräys perusteluineen on liitteenä.