Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Loimaan seudun kunnat ovat käynnistäneet liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan. Suunnittelun lähtökohtana on niin sanottu nollavisio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua alueen tieliikenteessä. Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla 10.4.2022 mennessä kyselyyn, jossa voi kertoa omat ajatukset painotuksista ja tehokkaimmista keinoista.

Loimaan seudulla on käynnistetty vuonna 2012 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys. Toimenpiteitä tarvitaan, sillä viimeisen viiden vuoden aikana (2017–2021) alueen tieliikenteessä on menehtynyt yhteensä 14 ihmistä eli keskimäärin noin kolme ihmistä vuosittain. Nuorten liikenneturvallisuustilanne on erityisen heikko.

Osallistu ja vaikuta!

Minkä liikkujaryhmän tai ryhmien turvallisuudesta olet erityisesti huolissasi Loimaan seudulla? Mitkä ovat keskeisimmät liikenneturvallisuusongelmat (teemat), ja millä keinoin liikenneturvallisuutta mielestäsi tehokkaimmin parannettaisiin?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia kuntalaisille ja muille alueella toimiville suunnatulla lyhyellä kyselyllä. Kyselyyn voi vastata 10.4.2022 asti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään suunnitelman painotusten ja toimenpiteiden valinnassa. Kyselyllä ei kerätä vastaajista mitään yksilöiviä tietoja.

Siirry kyselyyn: https://www.menti.com/16air3dkxd/

Kokonaisvaltainen suunnitelma nollavision saavuttamiseksi

Liikenneturvallisuuden kehittämishankkeesta vastaavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, seudun kunnat (Aura, Koski Tl, Loimaan, Marttila, Oripää ja Pöytyä), Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Myös kuntien monialaiset liikenneturvallisuustyöryhmät osallistuvat suunnitelmien laadintaan. Hanke valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Hankkeen lopputuloksena jokainen seudun kunta saa oman liikenneturvallisuussuunnitelman, jolla toteutetaan valtakunnallisia ja seudulle sovittuja liikenneturvallisuustavoitteita. Suunnitelmatyön tarkoituksena on löytää erilaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan tehokkaasti vähennettyä.

Lisäksi on tärkeää parantaa koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun ja mm. kävelyn ja pyöräliikenteen edistämismahdollisuuksiin. Syksyllä 2021 toteutetun liikenneturvallisuuskyselyn perusteella suurimmat huolenaiheet seudulla liittyvät turvattomiin liittymiin, korkeisiin ajonopeuksiin ja turvattomiin tienylityksiin. Kyselyn esille nostamia vaaranpaikkoja analysoidaan tarkemmin nyt käynnistyneessä hankkeessa.

Työssä esitettävät toimenpidetarpeet ja -ehdotukset liittyvät mm. eri toimijoiden välisen yhteistyön tehostamiseen, elinikäiseen liikennekasvatukseen ja viestintään, kuntien henkilöstön liikenneturvallisuusosaamisen kehittämiseen, liikenneturvallisuuden huomioimiseen kuljetuspalveluiden hankinnassa, liikenneympäristön ratkaisuihin ja liikenteen valvontaan.

Lisätietoja suunnitelman laatimisesta antavat:

Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Kari Tuohi, Auran kunta, etunimi.sukunimi(at)aura.fi
Mikko Salmi, Koski Tl kunta, etunimi.sukunimi(at)koski.fi
Antti Korte, Loimaan kaupunki, etunimi.sukunimi(at)loimaa.fi
Kirsi Halkola, Marttilan kunta, etunimi.sukunimi(at)marttila.fi
Miika Hämäläinen, Oripään kunta, etunimi.sukunimi(at)oripaa.fi
Tarmo Rantanen, Pöytyän kunta, etunimi.sukunimi(at)poytya.fi
Juha Heltimo, projektipäällikkö, Ramboll, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet Loimaan seudulla 2012–2021 (Tilastokeskus, 2021 ennakko-tieto).

Loimaan seudulla tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden jakauma (%) ikäryhmittäin sekä ikäryhmän osuus (%) seudun väestöstä (2016–2020).