Kyselyyn vastasi yhteensä 600 henkilöä. Vaaranpaikkoja tai muita kehittämistarpeita saatiin kartalle 1 583 kpl ja onnettomuus-/läheltä piti -tilanteita 320 kpl. Suunnittelualueen ulkopuolelle kohdentuneet vastaukset on jätetty pois tarkasteluista.

• Vaaranpaikkoihin ja kehittämistarpeisiin liittyvistä vastauksista 63 % kohdentui taajama-alueille. Onnettomuus- ja läheltä piti -tilanteista taajama-alueille kohdentui 47 %.

• Koko seudun vastauksia katsottaessa huolta aiheuttavat erityisesti turvattomat tai hankalat risteykset ja liittymät, korkeat ajonopeudet ja tienylitysten turvallisuus. Kuntien välillä on kuitenkin isoja eroja.

• Marttilassa vastauksissa korostui erityisesti turvattomat tienylityspaikat tai suojatien puutteet.

• Kartalle merkityistä läheltä piti -tilanteista 63 % oli tapahtunut moottoriajoneuvolla, 21 % jalan ja 17 % pyörällä liikuttaessa.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Loimaanseudun_liikenneturvallisuuskysely_esittelyaineisto 2021 17.11.2021 12:42 638 kt 217