Haluaisitko opiskella lähellä kotiasi, suorita lähihoitajan koulutus Koski Tl:ssä ja Marttilassa.

Lähihoitajana työskentelet eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Tämä lähihoitajan koulutus suuntautuu ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalaan. Voit toimia terveysalan hoito-, huolenpito- ja kuntoutustehtävissä. Sinun tulee kohdata asiakkaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään, toimintakykyään ja hyvinvointiaan.

Työssäsi myös suunnittelet, toteutat ja arvioit asiakkaan hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista. Lähihoitajana avustat ja ohjaat asiakasta hyödyntäen työssäsi alan monipuolista tietoperustaa. Tulet myös työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Työssäsi tarvitset riittävää suomen kielitaitoa.

Koulutus pitää sisällään teoriatunteja, harjoitustunteja ja paljon työssäoppimista. Koulutuksen aikana teet työssäoppimista erityisesti hoivakodissa ja kotihoidossa. Lähipäiviä on sekä Koski Tl:ssä että Marttilassa.

Opiskelu on monimuotokoulutusta, jossa opiskellaan yksi päivä viikossa, alussa on viikon intensiivijakso. Opiskelun aikana pystyy hyvin myös työskentelemään. Opiskelun voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena alan työpaikoissa.

Koulutuksessa opiskelet esimerkiksi seuraavia aiheita:

kodinhoidon perusteet
ohjaaminen
lääkehoito
ravitsemuksessa avustaminen
kotihoito
saattohoito
ikääntyneiden hoitotyön perusteet

Kaikki koulutukseen hakijat haastatellaan. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan myös henkilökohtaisesti.

Mikäli olet työtön työnhakija, voit hakea tähän koulutukseen myös työvoimakoulutuksena.

Koulutuksen lisätiedot ja haku
https://sskky.fi/koulutukset/lahihoitajan-koulutus-koski-tlssa-ja-marttilassa/