Valonia selvittää kyselyn avulla alun perin öljylämmitteisten pientalojen tilannetta Varsinais-Suomen alueella. Kysely on suunnattu nykyisille ja entisille öljylämmittäjille. Vastauksista sekä Valonia että kunnat saavat tärkeää tietoa alueen kehityksestä. Lisäksi keräämme tietoa niistä toimista, joilla pientaloasukkaita voidaan parhaiten tukea, kun mietitään lämmitysjärjestelmän muutosta tai energiaremonttia.

Vuonna 2021 öljylämmitteisiä pientaloja arvioitiin olevan Suomessa noin 130 000. Näiden talojen lämmittämisen osuus on 1,5 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta, ja ne käyttävät arvioilta noin 286 miljoonaa litraa lämmitysöljyä vuodessa. Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on luopua öljyn lämmityskäytöstä 2030-luvun alkuun mennessä. Vähähiilisempään lämmitysjärjestelmän vaihtamista tuetaan valtion osalta kotitalousvähennyksinä tai ELY-keskuksen avustuksella. Myös ARA:n energia-avustukseen saaminen on mahdollista, mutta se vaatii myös kiinteistön energiatehokkuuden yleistä parantamista.

Kysely toteutetaan osana Turun ammattikorkeakoulun opiskelijan Satu Klootin opinnäytetyötä, osana Kuntien ilmastosparraus -hanketta.

Vastaa kyselyyn 28.2.2023 mennessä osoitteessa valonia.fi/lämmityskysely