Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on hyväksynyt luonnokset Pöytyän, Kosken Tl, Marttilan ja Auran kuntien ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista 19.5.2021 § 18. Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n perusteella.
Kuntakohtaiset määräykset hyväksyy kyseisen kunnan kunnanvaltuusto.

Kuntakohtaiset luonnokset ympäristönsuojelumääräyksistä ja määräysten perusteluista ovat nähtävillä kuulutusajan 10.8.-30.9.2021 Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.koski.fi/ymparistonsuojelun-sahkoinen-ilmoitustaulu
Ympäristönsuojelumääräysten ja niiden perusteluiden luonnoksista on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Asiaa koskevat mielipiteet on tehtävä kirjallisena ja ne tulee toimittaa Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle osoitteella Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai sähköpostitse ymparisto@koski.fi viimeistään 30.9.2021.
Mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta
Lisätietoja asiassa antaa ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine p. 044 744 1131 tai etunimi.sukunimi@koski.fi.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf 20210810_Kuulutus 2021 5.8.2021 10:35 39 kt 19